Husets osynliga hälsofara – höga radonvärden

2024-05-26

Eldningssäsongen är snart över, det vill säga den period på året då man kan göra en långtidsmätning av radon i sitt hus. Är du en av Sveriges villaägare som nu fått beskedet att ditt hus har för höga värden? Då är det dags för åtgärd.

Beroende på vilken eller vilka orsaker till varför just ditt hus har för höga värden, skiljer sig åtgärderna åt. Det kan räcka med en liten åtgärd, men det kan också behövas flera olika åtgärder. Det hjälper en konsult till med.
Ofta har kommunen en överblick över de konsulter som är verksamma där du bor. Boverket har också ett register med kontaktuppgifter till certifierade funktionskontrollanter. En funktionskontrollant med behörighet K ska ha kunskap om radonmätningar och möjliga radonåtgärder. Dessutom finns Svensk radonförening som är en sammanslutning av företag som jobbar med frågor som handlar om radon samt radonmätning och radonsanering.
Du kan söka bidrag för åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut.

Källa: Boverket

Läs mer: Boverket har tagit fram broschyren “Åtgärder mot radon i bostäder” som innehåller information om vad radon är och hur du kan åtgärda radon i en bostad: Boverket.se


Vanliga åtgärder om radonet kommer från…

Byggnadsmaterialet
I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar med blåbetong kan tätas med radontapet eller puts.

Marken
Otätheter tätas i husets grundkonstruktion. Räcker inte det kan ett undertryck skapas under huset så att markluften inte sugs in. Kombineras eventuellt med att förbättra byggnadens ventilation.

Hushållsvattnet
I de flesta fall räcker det med att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet.


Radon

Radon är en radioaktiv gas som är både luktfri och osynlig. När den sönderfaller bildas radondöttrar, det vill säga radioaktiva metallatomer. Vid inandning kan metallatomerna fastna i lungvävnaden och genom utsändande av joniserande strålning ge ökad risk för lungcancer.

Radon finns överallt i Sverige, men vissa områden är mer utsatta för markradon än andra. Det finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som tillverkades fram till 1975.

Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Högre värden än så utgör enligt Folkhälsomyndigheten en olägenhet för hälsan och bör därför åtgärdas.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.