Isolera vinden lönar sig

2024-06-16
Att ett välisolerat hus kräver mindre energi säger sig självt. Inte undra på att många av oss villaägare tittar på olika möjligheter att förbättra golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar. Men det gäller att tänka till både en och två gånger.

Generellt har våra villor rätt dåliga U-värden. Det innebär att mycket värme försvinner ut genom det så kallade klimatskalet, det som utgör själva gränsen mot omgivningen, både värme, kyla, regn och rusk. Väldigt många har under de senaste decennierna valt att tilläggsisolera vinden. Det är en relativt enkel åtgärd som hindrar värmen att stiga upp genom huset ochut genom ett oisolerat tak.

Vindsisolering tog fart under 90-talet och har sedan fortsatt fram till idag.

– De som inte redan har gjort det skulle jag rekommendera, gör det, säger Peter Karlsson, som är energikonsult och ordförande i Föreningen Energirådgivarna.
Det är, konstaterar han, kostnadseffektivt där det fungerar. Det vill säga i byggnader med öppen vind, alltså de flesta småhus. Här finns dock en uppenbar risk för framtida fuktproblem. Det kan räcka med små temperaturförändringar för att påverka den relativa luftfuktigheten och därmed risken för mögeltillväxt.
En sak är säker, de förändringar som görs kommer att påverka resten av huset. När man isolerar en del av huset förändras luftflödena. Det innebär att det kan vara nödvändigt att kompensera den förändringen genom att säkerställa god ventilation.

– Det är därför viktigt att ta hjälp av ett proffs så att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt, poängterar Peter Karlsson.

Han betonar också vikten av att fortsatt hålla koll att vindsutrymmet mår bra. Samtidigt ska man vara medveten om att det inte är helt enkelt att upptäcka fukt- och mögelskador.

Här kan en enkel fuktmätare, med vars hjälp man ständig kan ha koll på den relativa luftfuktigheten, vara en god investering. Som med allt annat, ju snabbare man upptäcker skador desto mindre kostsamt blir de att åtgärda.

För den som vill få ett ännu bättre isolerat hus, och därmed kunna minska sin energianvändning ännu mer, kan det tyckas vara naturligt att fortsätta med fasaden. Men det är inte så vanligt och inte helt enkelt, påpekar Peter Karlsson.

Gör man det invändigt så förlorar man boyta, vilket man kanske inte vill. I så fall är det utvändigt som gäller. En bra isolerad yttervägg med 20 centimeters isolering gör utan tvekan stor skillnad jämfört med kanske bara 5-10 centimeter, som är ganska vanligt.

– Det är ingen tvekan om att mycket värme försvinner ut genom husets ytterväggar. Men det är ändå förhållandevis få som tilläggsisolerar fasaden. Delvis på grund av kostnaden. Vi har så pass billig el att det är svårt att räkna hem investeringen.

När man isolerar fasaden är det därför oftast i samband med att panelen på en gavel måste bytas och kanske samtidigt även ett fönster.

– Man ska vara medveten om att det kan bli problem med fukt även vid isolering av fasaden, även om risken är mindre om man åtgärdar utsidan jämfört med insidan.

Peter Karlsson betonar att det är jag själv som villaägare som är ansvarig om det uppstår fuktproblem. De besparingar som gjorts på värmekostnaderna kan i värsta fall med råge ätas upp av problem med fukt och mögel.

– Man måste komma ihåg att betrakta ett hus som en helhet. Oavsett vilken åtgärd man gör, se till att huset har fungerande luftflöden. Det gäller givetvis även när man byter värmekälla.

– Rådgör alltid med en expert, varför inte börja kommunens energirådgivning. Den är ju gratis, avslutar Peter Karlsson.


Foto: Bigstock

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.