Heta råd till dig som vill installera solceller

Solceller
2024-06-15

Sverige hade vid utgången av 2018 drygt 25 000 solcellsanläggningar, majoriteten på våra villatak. Den årliga ökningen ligger på över 50 procent. Under 2018 installerades drygt 10 000 anläggningar. I dagsläget torde antalet ligga runt 40 000.

Totalt för Sveriges energiförsörjning är 40 000 solcellsanläggningar inte speciellt mycket. Under 2019 är en uppskattning att 0,4 procent av Sveriges elanvändning var solel. Här finns med andra ord en jättepotential.

Det är heller ingen tvekan om att det från hela samhället finns ett stort och ökande intresse av att satsa på solcellsanläggningar, både stora solcellsparker drivna av näringsliv och kommunala bolag, och enskilda på våra villatak.

Med sjunkande priser är vi idag i ett läge då det kan vara billigare att producera sin egen el än att köpa på marknaden.


5 råd och tips för dig som är intresserad men ännu inte gjort slag i saken:

  1. Ta reda på förutsättningarna för just ditt hus. Solceller är inte helt optimalt i alla lägen, däremot i hela landet. Tak i söderläge är bäst. Taket ska dess-utom vara oskuggat, fritt från närliggande stora träd, byggnader och annat som hindrar solinstrålningen. (Kolla Solelportalen)
  2. Ta gärna del av erfarenheter från villaägare i grannskapet.
  3. Fundera på hur stor del av taket som solcellspanelerna ska täcka. Tänk på att stor anläggning inte med automatik betyder större lönsamhet. Å andra sidan blir estetik allt viktigare. Många vill ha snygga enhetliga tak, inte ett lapptäcke.
  4. Efterfråga jämförbara offerter. Det finns idag ett stort antal företag på marknaden som erbjuder nyckelfärdiga anläggningar. Tänk på att ett något högre pris kan vara motiverat. Vissa företag har lång erfarenhet, andra är nybörjare.
  5. Efter beslut, ta kontakt med ett elbolag. Eventuellt överskott av din elproduktion behöver säljas. Varför inte först kolla med det elbolag du redan har, det skiljer inte så mycket i ersättning mellan olika elbolag.

Statliga stöd till solceller

  • Det statliga stödet uppgår idag till 20 procent av investeringskostnaden.
  • Länsstyrelsen tar emot ansökningarna och fattar beslut om stödet. Enligt nuvarande förordning måste installationen vara slutförd senast 31 december 2020.
  • För den överskottsel som matas in till nätet kan man få en skattereduktion på 60 öre/kWh som regleras i inkomstdeklarationen. Rätt till skattereduktion har den som har högst 100 ampere säkring i anslutningspunkten. Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kilowattimmar eller som mest hur mycket el man köper.

Här finns det mesta du behöver veta: www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/

Läs också gärna: http://bengtsvillablogg.info/2020/01/02/04-solel-i-sveriges-slutliga-elanvandning-2019/


Foto: Bigstock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.