Slipp problem i grunden

2024-06-15

Bor du i en villa byggd på krypgrund? Då gäller det att se till så att grunden hålls tillräckligt torr. Krypgrund är nämligen en riskkonstruktion där fuktproblem enkelt kan uppstå.

Att fukt är husets största fiende har nog de flesta villaägare koll på. Det som gör just krypgrunden till en riskkonstruktion, är att ett gammalt och beprövat byggnadssätt har anammats från föregångaren torpargrunden, men med nya material och ny teknik.

Efter energikrisen i mitten på 70-talet kom krav på lufttätare och mer välisolerade bjälklag för att spara energi. Ju tätare hus, desto mindre mängd värme tränger ut, vilket innebär att krypgrunden är kallare än de gamla torpargrundarna.

När fuktig luft kommer in i detta kalla utrymme så kondenserar den, likt fukten kondenserar på en kall flaska från kylen som ställs ut en varm sommardag. Det är därför många problem uppstår när vädret växlar från kallt till varmt. Men redan innan man kan se fukten med blotta ögat så kan den ställa till med problem genom att den påverkar material och orsakar korrosion och tillväxt av mikroorganismer.

Får en fuktskada pågå för länge kan dessutom inomhusmiljön påverkas negativt och därmed även de som bor i huset.

För att slippa fuktproblem gäller det dels att själv hålla krypgrunden under uppsikt och själv underhålla den för att säkerställa att allting fungerar som det ska. Det bör göras en till två gånger om året (se checklistan). Sedan är det viktigt att ha kontroll på luftfuktigheten i krypgrunden. Den relativa fuktigheten ska hållas så låg att tillväxten av mikroorganismer inte är möjlig, under 70 procent relativ fuktighet.

Visar det sig att fuktproblem upptäcks, så bör du kontakta en specialist på fukt, helst en fuktskadeutredare som kan inspektera grunden och komma med förslag på åtgärder.

Välj din entreprenör med omsorg. Ett tips är att fråga grannar som gjort en åtgärd. Vilket företag anlitade de och vilken teknik valdes och varför? Tänk också på att välja ett varumärke som är etablerat och välkänt på marknaden.

Tänk på att fuktskador i krypgrunden inte omfattas av den klassiska villaförsäkringen, såvida inte orsaken är läckage från vattenledningar. Det kan med andra ord bli en dyr historia om det går för långt. Se därför till att hålla koll.


Checklista: Så minskar du risken för fuktproblem i krypgrunden:

  • Låt inte skräp och byggavfall ligga i krypgrunden.
  • Täck marken med ett avdunstningsskydd. Detta gör att avdunstningen av fukt från marken minskar markant.
  • Se till att ytvatten inte rinner in i krypgrunden genom att till exempel förändra marklutningen mot huset eller förbättra dräneringen.
  • Kontrollera krypgrunden sensommar eller tidig höst då den relativa fuktigheten i krypgrunden är som högst.
  • Genom att montera en fuktmätare i krypgrunden kan du själv hålla koll på fuktnivån och om det finns behov av åtgärder.
  • Vid misstanke om fuktskador i krypgrunden, kontakta en fukttekniker för att konstatera orsak och omfattning av skador.

Tecken på skadad krypgrund

Fukt – Är grunden allmänt fuktig kan detta vara ett tecken på framtida skador.
Mikrobiell påväxt – Missfärgningar eller synliga angrepp av mögel med mera på bjälklagets undersida är tecken på att grunden är för fuktig.
Lukt – Mikrobiell lukt (lukt av jordkällare, mögel) i krypgrunden bör undersökas. Många gånger upptäcker villaägaren problemet när bostadsutrymmet börjar lukta. Då är fuktskadan ett faktum och åtgärder bör vidtas omgående.


Illustration:  Suzanna Vilkovska/PRAB

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.