Med poolen i blickfånget

2024-05-26
Skapa en trädgårdsoas med poolen i fokus. Här kommer grönskande planeringstips.

Mysiga uteplatser. Välkomnande grönska. Smart förvaring. För många är det nog sinnebilden av en lyckad trädgård. Med en pool som pricken över i:et får du dessutom ett naturligt blickfång på hustomten.Har du en liten tomtplätt kan poolen med fördel placeras i anslutning till huset. Är trädgården däremot större går det att förlägga den en bit längre ut för att lyfta blicken.

Fundera över vilka behov som ska styra. Var ska du förvara den stora skräphåven som du använder för att rensa vattnet och hur löser du de tekniska frågorna runt poolen, med värmepump, vattentillförsel och el? Det finns mycket att ta hänsyn till. Vilken pooltyp vill du ha? Markpool, ovanmarkspool, infinitypool eller spabad? Önskar du poolliner, mosaik?

Dessutom finns det lite olika alternativ för övergången mellan poolen och dess omgivande material. Detta kan till exempel ligga i linje med vattenytan. Det kan vara överskjutande, som en droppnäsa – eller upphöjt, som en sarg.

Skapa en privat sfär runt poolytan, som likväl är barnsäker. Bra avskiljare är plank och staket, alternativt en spaljé med klätterväxter eller en välklippt häck.

Även matplats och grill under bar himmel kan bli ett trevligt inslag vid poolen. Eller ett utekök. Den enklaste varianten är en grillplats med avlastningsytor, men du kan också bygga en spaljé med tak, tre väggar och hyllor där du kan hänga upp saker. Det förhöjer både känsla och användbarhet.

Kvarstår så växtligheten. Det är viktigt att det ser ut som om poolen ligger inlemmad i trädgårdens grönska och inte bara blivit utkastad i terrängen på måfå.

Passar det med ett böljande organiskt naturrum eller en stram utemiljö med raka linjer och strikta geometriska former? Utgå från husets stil när du formger din trädgård. Känner du dig osäker, så kan en lokal trädgårdsexpert ge vägledning och värdefulla råd.


Värt att veta
Pooler kan anläggas på så gott som alla underlag, men ofta styr underlaget hur man bygger. I Sverige har vi dessutom mycket varierade markförhållanden. I kuststaden Gävle hittar du mycket sjöbotten och pinnmobacke. Stockholmstrakten präglas däremot av sprängsten, blålera, berg och åkermark, och söderut, som i Skåne, kan det skifta mellan torräng, lera och berg.


Foto: Folkpool

ANDRA ARTIKLAR