Kul på fyra hjul

2024-06-18

För många har fyrhjulingar blivit ett modernt arbetsredskap. Inte minst inom jord- och skogsbruket liksom vid hästgårdar. Men intresset för att köra dessa fordon som fritidsfordon på de egna markerna eller på vanliga vägar har också ökat.

ATV (All Terrain Vehicle) används ofta som ett redskap i jord- eller skogsbruk, men som privatperson kan man ha stor glädje av en tur med en ATV den varma tiden på året.

Kravet för att få köra den är A- eller B-körkort på grund av att den har fyra hjul. Man har även rätt att ta med en passagerare även om det kan bli lite trångt. Hjälm är en självklarhet, liksom försiktighet i trafiken. Köregenskaperna är dock lite annorlunda jämfört med bil och vanlig motorcykel och man har därför mycket att vinna på att ändå ta ett separat förarbevis för en ATV.

En annan variant på ATV är UTV, som står för Utility Terrain Vehicle.

De fyrhjulingar som är registrerade som rena terrängfordon har inte samma krav på utrustning och har ofta olika offroad-tillbehör. De får dock bara köras på gården eller ute i terrängen i arbetssyfte och bara korsa allmänna vägar när det är nödvändigt. De får dock köras på enskilda vägar, fast bara i 20 km/h.

För att köra en terrängregistrerad ATV räcker det med att man är 16 år och har tagit förarbevis. En speciell lag som heter terrängkörningslagen måste man dock kunna och ta hänsyn till. En terrängregistrerad ATV är skattebefriad. Man får skjutsa en passagerare på en terränghjuling när man kör på en enskild väg men inte när man korsar en allmän väg. Det finns även mindre fyrhjulingar att köpa, så kallade leksaksfyrhjulingar, som istället för bensinmotor har elmotor. Här lockar företagen med att man redan i så unga år som vid sex års ålder kan köra en ATV, då hastigheten är max 6 km/h, alltså gånghastighet. Givetvis får man inte köra dessa ute i trafiken.

Om en leksaksfyrhjuling som säljs går snabbare än 6 km/h eller har bensinmotor, får den inte köras på annat än ”inhägnat område”. Annars måste den vara registrerad som moped eller motorcykel, och då gäller helt andra regler angående förarens ålder, körkort mm. Betydelsen av ”inhägnat område” är dessutom inte helt solklar; det är inte säkert att den egna tomten eller marken lever upp till det epitetet. En annan variant på ATV är UTV, som står för Utility Terrain Vehicle. Dessa har blivit mer och mer populära som arbetsfordon och påminner om en liten golfbil med hytt och tak och flak, med plats för två personer istället för en. Den har dock samma fördelar när det gäller att ta sig fram i skog och mark.

Det är viktigt att man tar reda på exakt vad som gäller för just den ATV som du köpt för att man inte riskera något lagbrott. Samtidigt som intresset ökat för ATV på allmänna vägar, har också antalet olyckor ökat, så det gäller att vara försiktig. Vältolyckor är de vanligaste, och inte sällan är alkohol inblandat i en olycka. Många olyckor inträffar också då föraren är för ung eller för oerfaren i trafiken. Men med rätt uppmärksamhet på stora och små vägar och koll på hur man får köra i terrängen, kan ett ATV-köp bli en härlig fartfylld vår- och sommarupplevelse!


Vägregistrerad ATV

Får köras på allmänna vägar om man håller den hastighet som gäller för vägen. Den måste då ha backspeglar på styret och godkänd belysning, liksom registreringsskylt och betald trafikförsäkring.


Traktorregistrerad ATV

Får köras på allmänna vägar; dock med en maxhastighet på 40 km/h (traktor klass A) eller 50 km/h (traktor klass B). För att få köra traktor klass B måste man ha tagit körkort, men för att köra klass A, räcker det med traktorkort. Dessa fyrhjulingar får dock bara köras på vägrenen eller i alla fall långt ut till höger på vägen och ha en LGF-skylt.

RELATERADE ARTIKLAR