Coronaeffekten – större risk för avloppsutsläpp

2024-07-16

Coronasmittan kan få svenskar att tillbringa mer tid i sina fritidshus i sommar, vilket ökar risken för avloppsläckage till brunnar och sjöar.

Sverige har 240 000 fastigheter med olagliga avlopp, eftersom de saknar annan rening än slamavskiljning. – Läckage från enskilda avlopp med dålig rening bidrar till att brunnar och badsjöar förorenas av dåligt renat avloppsvatten. När fler svenskar semestrar i stugan ökar trycket på fritidshus med enskilda avlopp, vilket riskerar att leda till ännu större utsläpp i sommar, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp. 2018 presenterades en statlig utredning om hållbara vattentjänster. Utredningen föreslår en avloppsdeklaration som skulle kräva att de som har ett avlopp som inte är kopplat till kommunens reningsverk ska låta en oberoende part undersöka statusen på avloppet vart sjunde år. Utredningen ligger nu till grund för den proposition regeringen ska lägga fram i höst. – Avloppsdeklarationer skulle underlätta kommunernas prioritering av tillsynen och ge fastighetsägarna kontroll på sina avlopp. Fler fastighetsägare måste förnya sina avlopp för att säkerställa hållbart och säkert vatten, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Under 2019 beviljades 15 637 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp. Det innebär att det skulle ta 49 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard, sett till åtgärdstakten under de senaste fem åren.

Källa: VVS-Fabrikanternas


Om VVS – Fabrikanternas råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Aktionsgrupp små avlopp är ett samverkansprojekt mellan VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna. Målsättningen är en ökad och hållbar åtgärdstakt av Sveriges enskilda avlopp för en bättre vattenmiljö och hälsa.


Tre tips till fastighetsägare:

1. Ta reda på vad du har för avloppsanläggning. Om du har enskilt avlopp har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller en tillräcklig standard.
2. Om du misstänker att standarden inte är tillräcklig, ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet.
3. Om du behöver åtgärda ditt avlopp. Ta kontakt med en entreprenör som kan utföra förändringarna och ansök om lov för att åtgärda avloppet av kommunen. Genom att föregå kommunens inspektion undgår du tillsynsavgiften.

Foto: Bigstock

ANDRA ARTIKLAR