Grön energiomställning får fart av Corona

2024-05-26

Solenergiboomen under de senaste åren, som främst gäller solceller, med en årlig ökning på 50 procent fick sig ett hack under våren och sommaren. Precis som massor av andra branscher har konsekvenserna av coronapandemin gjort sig påmind även här.

Försäljningen av anläggningar har gått ner men knappast intresset. Osäkerheten inför framtiden, hur den ekonomiska utvecklingen kommer att bli, gör att många nu tycks avvakta. Andra slår till och tänker, bättre med solceller på taket än pengar på banken.

Anna Werner, VD för Svensk Solenergi

– Det är ändå en ganska stor investering så det är ju inte direkt förvånande om många tvekar. Samtidigt kan det nu, när marknaden gått ner, vara läge att begära in offerter. Möjligheten till bra priser torde vara ganska god, menar Anna Werner, VD för Svensk Solenergi.
Hon menar också, precis som många andra, att coronapandemin är en möjlighet att få fart på den gröna energiomställningen, allt för att rädda klimatet. För att få fart på ekonomin globalt kommer med all sannolikhet jättesatsningar att göras, som en grön Marshallplan, säger Anna Werner.
– Då är ju solenergi ett självklart område att satsa på. Långsiktigt tror vi på både solceller som producerar el och på solfångare som producerar värme. Det är ingen tvekan om att den här tekniken är rätt i tiden och här för att stanna.
Inte minst som tekniken bara blir bättre och bättre, samtidigt som priserna gått ner kraftigt under de senaste åren. Parallellt med sjunkande priser har verkningsgraden ökat markant. Det gör att tekniken redan nu är så pass billig att det är fullt möjligt att räkna hem investeringen.
– Möjligheten att spara pengar genom att installera solceller på sina tak eller på sin gård, är givetvis intressant även i coronatider. Dagens konsumenter är dessutom mycket miljömedvetna, påpekar Anna Werner.
Den snabba teknikutvecklingen gör att även energilagring av el blir allt intressantare. Elbilsboomen driver också på utvecklingen. Många solcellskunder efterfrågar elstolpar som en del i en helhetslösning. Det gäller även batterier för energilagring.
En sak är säker, solenergi är inte länge en teknik bara för miljöentusiaster och tekniknördar. Potentialen är enorm. På sikt är det mycket som talar för en massmarknad, att solceller blir en alternativ energiform i praktiskt taget alla byggnader, framförallt vid nyproduktion.
– Det som gör solenergi så speciell och spännande är att man här själv kan vara med och påverka, inte bara sin förbrukning av el utan också sin produktion, som man ju annars inte kan. Dessutom möjligheten att sälja sitt överskott. Det här är något som många verkligen gillar.
En nyhet för många är att solpanelerna anpassats till svenskt klimat, det vill säga våra nordliga breddgrader. Hittills har anläggningar på villatak varit helt dominerande på småhusmarknaden. Det som har gällt är att panelerna helst bör vara vända mot söder med en lutning på cirka 45 grader. Så kommer det kanske inte alltid att vara.
– Nu kommer snart till Sverige vertikala solpaneler med celler på båda sidorna. Det vill säga, de står upp som ett plank i nordsydlig riktning. Det kommer bli ett smart alternativ på nordliga breddgrader för dem som inte har ett lämpligt tak, eller kanske av någon anledning hellre avsätter en markplätt på bakgården, kanske en lite större anläggning tillsammans med grannen. En fördel är att de är lätta att sköta och hålla rena, även från snö, avslutar Anna Werner.

Fotnot: Marshallplanen var ett amerikanskt initiativ för att bidra ekonomiskt till återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget. Fick sitt namn efter USA:s dåvarande utrikesminister George C.Marshall.

Fakta om stöd till solceller:

  • Bidragsdelen är borta sedan 7 juli. Tills vidare gäller rotavdrag på 30 procent av arbetskostnaden. Branschföreningen Svensk Solenergi jobbar på att få tillbaka stödet, både Mp och C är på branschens sida i frågan. Kanske tillsätts medel redan i höstbudgeten.
  • Stort hopp sätts också till regeringens förslag om att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik. Stödet föreslås fungera som rotavdraget, det vill säga att köparen får del av skattelättnaden direkt. Avsikten är att det ska träda i kraft januari 2021. Och då att det inte bara handlar om arbetskostnaden.

Foto: Apelöga/E.ON och www.svensksolenergi.se

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.