Perfekt tid för ett klipp

2024-07-15

När det gäller beskärning av dina fruktträd, är det nu perfekt tid. Men även andra träd och buskar är smart att se över.

Varje år bör behovet av beskärning kollas upp enligt Annika Ulfheden, trädgårdsmästare på Ale trädgård.
– Det är mycket bättre för buskar och träd med kontinuerlig föryngring och gallring än att var femte år göra kraftiga beskärningar. Det tar mycket energi för växterna att läka sår efter beskärning. Ju oftare man beskär, desto mindre sår att läka.
Hur ser man när det är dags att beskära?
– Det är alltid dags! Det kan handla om att få en tätare häck, mer och större frukt på fruktträden, rikligare blomning och så vidare.
Vad är det viktigaste att tänka på?
– Tänka igenom syftet med beskärningen: Vad är målet långsiktigt? Dessutom: rena redskap samt beskärning vid rätt tidpunkt.
När är rätt tidpunkt?
– Det beror på vilken växttyp som skall beskäras. Hård föryngringsbeskärning av till exempel häckar sker bäst på våren. Vanlig häckbeskärning sker oftast på våren samt kring midsommar, men det beror på vilken typ av häck det gäller. Tidigt vårblommande växter beskärs direkt efter blomning. De flesta barrväxter beskärs bäst i maj eller september. För fruktträd samt de flesta ”blödare” är juli till september bäst. Man ska alltid sträva efter att beskära vid torr väderlek för att minska risken att svampsjukdomar får fäste i de öppna såren.
Är du intresserad och påläst kan du själv sköta beskärningarna i din trädgård. Ta då hjälp av en bra beskärningsbok. Är du däremot osäker på hur du ska gå tillväga, eller har du svårt att nå i dina träd, då kan det vara lämpligt att anlita ett proffs.

3 sätt att beskära

  1. Uppbyggnadsbeskärning – Görs när växterna är små. Viktigt för att forma dem och få ett fint slutresultat.
  2. Underhållsbeskärning – Görs varje år för att se till att växterna fortsätter att hålla den form man tänkt sig som slutresultat.
  3. Föryngringsbeskärning – Sker oftast när man under flera år försummat beskärningen och grenarna tappat livsgnistan och blivit glesa, spruckna, gamla. Man vill locka växten att skjuta nya fräscha skott och gör då en ganska kraftig beskärning på vårvintern.

Foto: Pixabay

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.