Så minskar du värmebehovet

2024-06-15

Har du höga energikostnaderna? Drar det kallt från en yttervägg, eller är isoleringen på vinden obefintlig? Skälen till att se över husets isolering kan vara många, inte minst ett byte av värmesystem.

– En förbättring av isoleringen kan minska värmeförlusterna i bostaden och göra att du klarar dig med en lägre effekt på värmeanläggningen, säger Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Det är förstås lämpligt att börja med att ta reda på om du har något behov av att åtgärda isoleringen. Det gör du genom att undersöka husets skal. Alltså tak, väggar, fönster, dörrar och golv.

– Du kan upptäcka oönskat drag genom att sätta dig nära en vägg du misstänker är dåligt isolerad. Det går även att anlita en certifierad termograför, som gör hembesök och fotograferar ditt hus med värmekamera. På så vis kan du se klart och tydligt var värmeläckaget finns, förklarar Govén.

Ta också hjälp av en professionell byggare som kan göra en bedömning av vilka isoleringsåtgärder som är möjliga att göra.

Visar det sig att det finns brister i den befintliga isoleringen i ditt hem? Då är det kanske bästa och billigaste alternativet att isolera vindsbjälklaget. Efter ingreppet bör den totala tjockleken på isoleringslagret uppgå till cirka 50 centimeter.

– Du får dock inte täppa för längs med takfoten där luften kommer in. Tänk också på att täta vid genomföringar för att undvika att bygga in fuktproblematik som leder till mögelangrepp, varnar Govén.

En annan åtgärd består i att täta kring dörrar och fönster, för att undvika onödiga värmeförluster. Du kan till exempel skaffa bättre tätningslister. Räta upp konstruktionen. Du kan också byta ut den innersta rutan i ett gammalt fönster mot energisparglas för att få ett lägre u-värde på fönstret.

– Att tilläggsisolera fasaden kan vara en dyr åtgärd. Därför är det smart att göra om du ändå tänkt renovera fasaden. Tänk dock på att den utökade tjockleken på väggarna förändrar husets utseende. Du kan därför behöva ansöka om bygglov i förväg och eventuellt flytta ut fönstren efteråt, konstaterar Govén.

Det är viktigt att lufttillförseln inte försämras när du gör huset lite tätare. Du kanske måste se över din ventilation i samband med att huset har fått en bättre isolering.

– Merparten av alla takjobb kan utföras mellan mars och oktober, då är vädret ofta gynnsamt för både entreprenören och byggnaden, avslutar Peter.

Tips!

Se över husets energideklaration från inköpstillfället. Här kan det finnas många bra tips på åtgärder, idéer och tankar om vad som kan göras.

Anlita en professionell installatör för att erhålla ett bra resultat och undvika fuktproblematik.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.