Antalet anmälningar till ARN ökar

2024-05-26

Badrumsjobb toppar listan bland VVS-tjänsterna som anmäls till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att inte själv hamna i en tvist med en hantverkare finns det några viktiga saker att tänka på.

Marcus Isgren, vd Allmänna reklamationsnämnden

Varför anmälningarna om tvister kring badrumsjobb har ökat är svårt att spekulera i menar Marcus Isgren, chef för Allmänna reklamationsnämnden. En möjlig orsak är att det har varit goda tider och att många har haft råd utföra mer kostsamma renoveringsjobb.
– Om antalet avtal om tjänster ökar så ökar normalt sett också risken för tvister, säger Marcus Isgren.

Många tvister uppstår på grund av att parterna har pratat förbi varandra när man kommit överens om vad som ska göras, till vilket pris och när det ska vara klart. Ett tydligt skriftligt avtal som noga preciserar tjänsten, tiden och även priset är bra för att undvika tvister. Hos Konsumentverket hittar man Hantverksformuläret som går bra att använda som avtalsmall.
– Skriv också ner alla ändringar och tillägg som ni kommer överens om efterhand och om kostnaden omfattas av grundofferten eller kostar extra, tipsar Marcus Isgren. Ta även med vem som ska ansöka om ROT och vad som händer om Skatteverket inte beviljar ansökan.

Om man upptäcker att ett jobb har blivit felaktigt gjort ska man först påpeka felet till hantverkaren som utförde jobbet. Om en tvist trots allt uppstår är det bäst om parterna kan försöka komma överens själva i stället för att det ska gå så långt som en anmälan. En tvist riskerar många gånger att bli långvarig och kostsam men genom att komma överens så undviker man de negativa effekterna som en tvist kan ge.
– Vid en överenskommelse får man ge och ta, säger Marcus Isgren. Du kanske får acceptera att du betalar några kronor mer än du hade tänkt sig, men samtidigt mindre än vad företaget har begärt. Eller så kanske du accepterar att det inte blev exakt den golvbrunn som du hade valt, men du kanske kan få ett prisavdrag för det i stället. Det finns många olika sätt att komma överens som innebär att det blir ganska bra i alla fall och framför allt så blir det klart snabbare och du slipper tvista.

Om du inte kan komma överens med hantverkaren kan du göra en anmälan till ARN på deras hemsida www.arn.se. Där finns information om vad som gäller vid en tvist och speciella anmälningsformulär för olika tvister. Det är viktigt att noggrant svara på de frågor som ställs i formuläret och att skicka med den bevisning som du har till stöd för ditt krav. Avtal, e-mejl, besiktningsprotokoll, foton, filmer och liknande fungerar bra som bevismaterial.
– ARN är en opartisk myndighet som prövar tvister och det är parterna själva som måste lämna in all den bevisning som de behöver för att vinna tvisten. ARN gör inga egna utredningar, säger Marcus Isgren.

Vid prövning av badrumsärenden har konsumenterna under de senaste tre åren fått helt eller delvis rätt i ARN i ungefär 55 procent av fallen.

De vanligaste felen när det gäller badrumsjobb:

  • Tätskiktet är inte korrekt.
  • Fogen släpper.
  • Fallet i golvet är fel.
  • Golvbrunnen är felmonterad.
  • Kvalitetsdokument som till exempel våtrumsintyg saknas.
  • Plattsättningen är fel.

Källa: ARN

10 saker att tänka på när du anlitar hantverkare:

1. Fundera över vilket behov du har och undersök marknaden – inhämta offert från flera hantverkare.
2. Gå igenom offerten och se till att allt finns med i den.
3. Begär in referenser från den som du funderar på att ingå avtal med.
4. Begär garantier av hantverkaren.
5. Se till att du och hantverkaren förstår varandra och att ni är överens när det gäller pris och vad som ingår och inte ingår i arbetet.
6. Använd gärna skriftliga avtal, då är det lättare att i efterhand kunna bevisa vad ni har bestämt. Konsumentverket har tillsammans med branschen tagit fram avtalsmallar man kan använda sig av, till exempel Hantverksformuläret.
7. Var tydlig med vilka priser som gäller, till exempel för framkörningskostnad.
8. Få bekräftat att hantverkaren har rätt behörighet. Ibland finns det krav från försäkringsbolag att den som till exempel har utfört arbete i ett våtrum har behörighet för att få utföra det arbetet.
9. Anlita ett företag som har en ansvarsförsäkring.
10. Kom överens med företaget om ROT-avdrag ska användas. Det är du som konsument som ansvarar för att ta reda på om du är berättigad till ROT-avdrag.

Källa: ARN

Foto: Bigstock och Gabriel Liljevall

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.