LEVA-satsningen fortsätter 2021

2024-07-16

I projektet LEVA, Lokalt engagemang för vatten, följer och stöttar HaV 20 olika pilotprojekt i Sverige under 2018-2021. Målet är att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav genom nya och långsiktiga arbetssätt.

Genom LEVA-satsningen skapas ett lokalt engagemang för vatten. Projektet ska leda till fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.

Pilotområdena för LEVA-projekten är belägna i kustnära områden såväl som områden i inlandet, och olika organisationsformer är huvudmän.

Alla 20 LEVA-områdena kan fortsätta sin satsning även under 2021. 16 områden har blivit beviljade medel från HaV för fortsatt åtgärdssamordning under 2021. Tre områden har sedan tidigare fått finansiering via LOVA-bidrag från sina respektive länsstyrelser, och ett område har fått förlängning i tid.

Erfarenheterna från LEVA-områdena är viktig för HaVs regeringsuppdrag ”Pilotområden mot övergödning” som ska slutrapporteras i mars 2021.

Läs mer om åtgärdsområdena på: Havs- och Vattenmyndigheten

Foto: Bigstock

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.