Smarta elnät

2024-07-15

Energimyndigheten har avsatt 25 miljoner kronor för att stödja samarbetsprojekt mellan svenska och indiska parter inom området smarta elnät.

– Sverige och Indien har en lång tradition av samarbete kring forskning och samhällsutveckling. Genom samarbetsavtalet möjliggörs nu nya gemensamma insatser inom energiområdet och smarta nät. Insatser som kommer att stärka svensk och indisk forskning och innovation, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Elsystemet kommer att spela en nyckelroll för att skapa ett koldioxidneutralt samhälle. Ett digitaliserat, flexibelt och interaktivt kraftsystem kommer att göra det möjligt att använda energin mer effektivt. Det kommer också att möjliggöra integrering av en ökad andel förnybar elproduktion, inklusive småskalig produktion.

Foto: Bigstock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.