Fuktskada ökar risk för astma

2024-07-16

Bor du i ett hus med pågående eller tidigare fuktskada? Det kan vara orsaken till flera hälsoproblem. Risken att få astma är särskilt stor för barn.

Har du luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning? Har du astma eller allergier och fått mer besvär efter att ha spenderat mer tid hemma under pandemin? Det kan bero på ett dåligt inomhusklimat där en pågående, eller uttorkad fuktskada påverkar luftkvaliteten.

Men även du som inte har allergier kan påverkas negativt av att vistas regelbundet i byggnader med fuktskador. Mikroorganismer från fuktiga byggnader kan ha inflammatoriska och giftiga effekter och kan försämra immunförsvaret.
Fuktskador i bostäder ökar också risken att få astma, särskilt för barn. Det enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Exakt vilka ämnen det är som orsakar hälsoeffekterna och hur de samverkar finns det för lite kunskap om idag. Då det rör sig om så många olika ämnen där förekomsten dessutom varierar stort över tid, är det både svårt och dyrt med provtagning och analys. Det finns också brist på kunskap om vad som är normala nivåer av de olika ämnena.

Mot bakgrund av dessa svårigheter, är en förhöjd mängd fukt i byggnaden, pågående eller tidigare fuktproblem, viktiga indikatorer på risk för luftvägssymtom och astma.

Läs mer: folkhalsomyndigheten.se

Fördjupning:

WHO har tagit fram publikationen Dampness and Mould. Den innehåller riktlinjer för inomhusmiljö samt information om hur fukt och mögel påverkar luftkvaliteten och vilka risker för hälsan det innebär.

SWESIAQ är en förening för professionellt arbete med inomhusmiljöproblem som har gett ut rapporten ”Utredning av mikrobiell påväxt i byggnader”. I rapporten finns mer information om olika delar i en utredning och olika mätmetoders styrkor och svagheter.

Misstänker du att ditt hus har fuktproblem bör en utredning göras så snart som möjligt av en fuktsakkunnig.

Foto: Bigstock

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.