Mångmiljonstöd ska ge tryggare dricksvattenförsörjning

2024-06-18

64 miljoner kronor, uppdelat på två år. Det fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala miljöprojekt.

En säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att redan nu börja förbereda åtgärder. Samhällsutvecklingen riskerar också vattenförsörjningen genom att påverka kvalitet och kvantitet i våra grund- och ytvatten som används till dricksvatten.

Kommuner och kommunala dricksvattenproducenter, men även företag och föreningar, kan söka stöd hos länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Det är tredje året i rad som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten.

Projekt som tidigare fått stöd omfattar allt från att installera smarta vattenmätare för minskad vattenförbrukning och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och att skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden.

Läs mer: Havochvatten.se

Foto: Bigstock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.