Laddhybriden – rätt just nu

2024-07-16

I dag – när omställningen till elbilar pågår i en våldsam fart, världen runt – har laddhybridbilarna blivit ett slags ”2.0-bil” för alla som vill köra klimatvänligare, men samtidigt inväntar att elbilarna ska gå ner i pris och kunna köras än längre sträckor utan omladdning.

Klaus Silfvenius, Motorbranschens riksförbund, MRF.

– Att välja laddhybrid idag ”är rätt” men frågan är hur det ser ut om några år. Branschen och myndigheterna ser laddhybriden som en övergångslösning till ren eldrift och frågan är hur restvärdet ser ut om 6-8 år, säger bilhandelsansvarige Klaus Silfvenius på Motorbranschens riksförbund, MRF.

Förutsättningarna ändras hela tiden och som spekulant måste man göra en kalkyl baserad på både ekonomi och samvete. Ur rent ekonomisk synvinkel finner han det svårt att motivera en hybrid. Men eftersom hybridens låga utsläpp lockar allt fler köpare och priserna är på väg ned, tycker Silfvenius att man bör analysera sitt bilanvändande; hur många mil man behöver köra vardagar respektive under ledighet; hur ens körprofil ser ut, helt enkelt.

– Daglig pendling som ligger i paritet upp till dubbla sträckan bilen klarar på el kan vara lämpligt om man vill köra en laddhybrid. Men merkostnaden vid inköp måste vägas mot minskad resekostnad.
– Vill man ha en laddhybrid bör man kontrollera att körsträckan på el passar den reseprofil man normalt har, den behöver inte räcka ”till jobbet”. De ökade kapitalkostnaderna ska ställas mot vinst i bränsleförbrukning, vilket förutsätter att man kan ladda hemma. Om publika laddare ska användas finns inte mycket vinst kvar i minskad driftkostnad. Pratar vi istället tjänste-/förmånsbil så finns det i regel klara fördelar med en laddhybrid.

Vad är en laddhybrid?

En laddhybridbil (även kallade plugin-hybrider) är en bil som laddas från det fasta elnätet och som kortare sträckor kan köras helt på el.

Statistik

Andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna var 32,2 procent under 2020 jämfört med 11,3 procent under 2019 (Bil Sweden).

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.