För höga radonvärden?

2024-05-26

Har du gjort en radonmätning och fått beskedet att ditt hus har för höga radonvärden? Då är nästa steg sanering. Så här går du tillväga!

Har en långtidsmätning visat att radonvärdena i ditt hus överstiger 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas. Men exakt vilka åtgärder som är lämpliga beror på varifrån radonet kommer och hur det kommer in i inomhusluften. Det finns ingen standardlösning när det gäller att komma tillrätta med radonvärdena, varje hus måste utredas från fall till fall. Här kommer radonkonsulten in i bilden, vars insats med andra ord är väldigt viktig. Som beställare är det alltid bra att vara påläst, men var alltså särskilt noga med att välja en entreprenör som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering, gärna med bra referenser.

När du fått en redovisning av de åtgärder som bedöms nödvändiga, kan du söka bidrag för sanering och därefter kan saneringen påbörjas. Först när arbetet är klart, kan du begära utbetalning av bidraget som idag är 50 procent av kostnaden, max 25 000 kronor.

Hitta radonkonsult

Branschorganisationen Svensk Radonförening listar sina medlemsföretag på www.svenskradonforening.se. Även certifierade sakkunniga funktionskontrollanter med behörighet K har radonkompetens och kan sökas på Boverkets webbplats: www.boverket.se/certifierade.

Radonkällor

Marken: Den vanligaste orsaken till förhöjda radonhalter i inomhusluft. Radonhalten kan komma upp i nivåer långt över rikt- och gränsvärden även i så kallade lågriskområden.

Byggnadsmaterialet: Blåbetong avger betydelsefulla mängder radon till inomhusluften. Blåbetong har framför allt använts i väggar, men det förekommer även bjälklag med blåbetong. Materialet förbjöds 1978 från att användas vid bostadsbyggande.

Vatten: Störst risk för negativa hälsoeffekter av radon från vatten är vid inandning av den luft som avges vid till exempel vid duschning och diskning. Halten av radon bör undersökas i dricksvatten från egen brunn.

Hopp om förlängning av radonbidrag

Utan att vi märker det kan radioaktivt radon finnas i lokaler där vi vistas dagligen. Hela samhället kan bidra till att färre drabbas, allt ifrån från den enskilde villaägaren som kan radonsäkra sitt hus till våra valda politiker som kan stifta lagar och anslå pengar till ett radonsäkert samhälle.

Nu hoppas Svensk Radonförening att de nya ministrarna förlänger radonbidraget även efter år 2021.
– Vi hoppas att ministrarna ser att även vi kan hjälpa till i arbetet mot en bättre miljö och ett mer hållbart byggande och ser samhällsnyttan av att arbeta långsiktigt med radonfrågan. Det gäller att få minimal radonhalt vid nybyggnation och sanera de bostäder samt arbetsplatser som har för höga värden, säger Dag Sedin ordförande för Svensk radonförening, i ett pressmeddelande.

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon.

Källa: Svensk Radonförening

Illustration: Suzanna Vilkovska/PRAB

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.