Så slipper du oseriösa aktörer

2024-06-15

Alla unga omogna branscher har barnsjukdomar. Det gäller även solcellsmarknaden, som visserligen med åren blivit allt stabilare. Ändå finns all anledning för hugade spekulanter bland landets villaägare att vara vaksamma.

Fredrik Byström Sjödin, teknisk expert inom elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen. Foto: Privat

Försäljningen av solceller har ökat kraftfullt under de senaste åren och det i takt med sjunkande priser kombinerat med statliga stödinsatser. Många villaägare runt om i landet har snabbt hakat på trenden och möjligheten att producera sin egen el. Ibland har det uppenbarligen gått för snabbt.

– Det är alltid inkörningsproblem i början av alla nya teknikområden. Så också här, säger Fredrik Byström Sjödin, teknisk expert inom elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen.

– Jag har jobbat med elsäkerhetsfrågor i 20 år och har på nära håll sett solcellsbranschens snabba utveckling. Här finns många bra exempel på utförda installationer, men tyvärr också ganska många avskräckande, ibland rent av livsfarliga, säger Fredrik Byström Sjödin.

Och så blir det, menar han, när vare sig kunder, leverantörer eller installatörer har koll på regelverken. Just kunskapsbrist gör att misstag av olika slag kan uppstå i hela kedjan, från försäljning till slutkontroll av anläggningen.

– Observera, det är bara elinstallationsföretag som får installera solceller. Att det handlar om en elinstallation är det mest grundläggande som alla inblandade måste känna till. Det här är inget monteringsjobb för vem som helst, betonar Fredrik Byström Sjödin.

Takläggare kan göra en stor del av jobbet, som håltagningar i taket, montera kabelstegar, gångstråk och fästanordningar för fallskydd. Men även här kan problem uppstå. Till exempel dåligt fastsatta anläggningar, som en storm lätt kan ta tag i, eller genomträngning av vatten med kostsamma fuktskador i bostaden som följd.

– Installationstekniska problem beror ofta på att man inte förstått det självklara att solpaneler klassas som en starkströmsanläggning. Det innebär att installationen bara får utföras av elinstallationsföretag, säger Fredrik Byström Sjödin.

Det innebär också att företaget ifråga ska ha ett egenkontrollprogram och inte minst, ha en anställd elinstallatör, eller en som är knuten till företaget, som kan reglerna och självklart har koll på att de följs.

– Som i alla unga branscher finns det både lycksökare och dåliga produkter. De riktigt dåliga är nu troligen borta samtidigt som oseriösa företag blir färre. Men fortfarande finns en hel del okunskap, även hos i övrigt ärliga och pålitliga företag. Därför gäller det för kunden att vara än mer påläst och vaksam. Annars är det svårt att veta vilka krav man ska ställa, påpekar Fredrik Byström Sjödin.

Faktum är att en felaktigt utförd installation kan störa ut annan elektrisk utrustning i ett helt område, till exempel GSM-täckning. Och det trots att anläggningen samtliga delar, solpaneler och optimerare var för sig uppfyller alla krav, men tillsammans skapar problem.
– Det finns exempel där man varit tvungna att plocka ner hela anläggningen. Det här är ovanligt och är svårt att veta i förväg. Ett gott råd är därför, välj en firma som gjort många installationer. Det är fortfarande en omogen bransch så ta ingenting för givet. Kolla med grannar och be om referenser. Det är ändå en stor investering, ibland flera hundra tusen kronor, så ha inte för bråttom.

Foto: Bigstock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.