Låt oberoende firma göra statusbesiktning

2024-06-16

Ofta är man noga med att vårda sin bil och regelbundet se till så att den är i bra skick.
– Men så är det inte alltid med ett tak. Även det måste årligen städas och ses över, vilket villaägare eller bostadsrättsföreningar inte alltid är lika noga med, menar Simon Lardner, Roslagens Plåtkonsult, en takkonsultfirma med lång erfarenhet av takbesiktningar.

Det är en bra och billig försäkring att låta en oberoende besiktningsman göra en statusbesiktning av ditt tak då och då. På bild Stefan Lardner, plåtkonsult och entreprenadbesiktningsman.
Foto: Privat

Har ett tak inte kontrollerats och nödvändigt underhåll inte skötts på många år, kan skador som inte reparerats i tid göra att taket måste läggas om. Ibland betydligt tidigare än planerat, och i värsta fall berörs inte bara taket med kostsamma följder. Detta kan man förstås undvika om villaägaren eller bostadsrättsföreningen bokar en status-takbesiktning med jämna mellanrum, exempelvis genom en opartisk takbesiktningsman.
– Hur ofta detta bör ske beror på takets typ, ålder och skick, men ett bra riktmärke kan vara ett intervall om 5-6 år när taket är över 15 år gammalt. Ofta märker den boende att taket är dåligt först när läckaget är ett faktum och av större karaktär. Först då ringer villaägaren en hantverkare men då har det ofta gått onödigt långt, menar kontorschef Simon Lardner.

Kring storstäderna finns det ofta oberoende takbesiktningsmän, men även takentreprenörer runt om i landet utför statusbesiktningar. Det finns många kunniga och seriösa entreprenörer som utför dessa på ett bra sätt som ger bra information, men det finns också ett fåtal som inte är lika hederliga och utnyttjar fastighetsägarens okunskap. Kostnadsmässigt skiljer det mycket mellan att reparera en mindre del och att lägga om hela taket. Var inte rädda för att kontakta en tredje part och få en second opinion, om åtgärdsförslagen väcker misstanke.

Efter att en renovering eller större reparation av taket är färdigställd bör arbetet som utförts genomgå en slutbesiktning. Många entreprenörer erbjuder gratis ”besiktning” efter att deras arbete är avslutat. Det är inget att tacka nej till, men ersätter inte en slutbesiktning av en sakkunnig entreprenadbesiktningsman. Vid en slutbesiktning kontrollerar besiktningsmannen att entreprenören har färdigställt samtliga delar av arbetet och att kvalitén på utförandet uppnår de krav som avtalats samt fackmässigt kan förväntas.
Ett utlåtande upprättas som båda parter får ta del av. Där framgår de fel som uppmärksammats och om arbetet är godkänt eller ej. På SBRs hemsida (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) går det att söka fram entreprenadbesiktningsmän och var i landet de är verksamma.

Ett tegeltak är normalt billigare att lägga än ett plåttak men kräver ofta mer underhåll. Ett plåttak kostar vanligtvis mer, men håller i gengäld längre. Har man ett låglutande tak kan tätskikt istället vara den bästa lösningen. Fastighetens utformning och utsatthet för väder och vind är avgörande vid valet av taktyp och material.
– Bor man nära havet på västkusten kan salt från havet vara en påverkande faktor. Bor man i en storstad kan luftföroreningar påverka takmaterialets skick och livslängd. Den vanligaste yttre faktorn som påverkar våra tak är dock regn och snö. Kraftigt regn eller en snörik vinter där det snöar, tinar, fryser, snöar igen och det sker snabba temperaturväxlingar mellan plus och minus, kan ta hårt på taket och risken för läckage ökar. Då är det extra viktigt att vara uppmärksam och kanske göra ett besök på vinden, möjligheten finns att du uppmärksammar något som annars pågår obemärkt, förklarar Simon Lardner.

Hans kollegor i takbesiktningsföretaget Roslagens Plåtkonsult gör oberoende statusbesiktningar av de flesta takmaterial och konstaterar att ett tak med väl utfört arbete från början, med rätt underhåll och där taket besiktigas med jämna mellanrum sällan drabbas av omfattande problem och det kan dröja många år innan taket behöver bytas.

– Att taket fungerar och skyddar din fastighet är A och O, men ett rent och fint tak är också viktigt, inte bara för villaägaren eller för bostadsrättsföreningen. Det ger ju ett snyggare helhetsintryck av gatan eller området där du bor också. Också något att tänka på; våra tak och fastigheter ska förgylla vår omgivning, inte tvärtom.

Hitta en oberoende besiktningsman

SBR: Sveriges Byggingenjörers Riksförbund organiserar besiktningsmän. På www.sbr.se finns en medlemsförteckning.

Föreningen Svenska Plåtkonsulter: Är en grupp konsulter/besiktningsmän som är specialiserade på tak. På www.platkonsulter.se kan du läsa mer.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.