Efter vinterns snöfall – bra idé att se över taket

2024-06-18

På våren kan det vara en bra idé att se över taket, den mest utsatta delen av din bostad.
Särskilt viktigt om du tänkt att så småningom renovera det, eller lägga nytt tak.

Ett bra utgångsläge till att ta beslut om hustakets vara eller inte vara är att göra en takbesiktning. Taket ska klara av att avleda nedfallande vatten från kraftiga skyfall och hårt packad snö som börjat smälta. Stora krav ställs på takkonstruktionen och inte bara äldre utan även nyare tak kan drabbas om de inte håller hög kvalitet.

Ett par gånger om året bör du alltid själv se över taket på huset och på andra byggnader på tomten. Då upptäcks skador i tid.
Du kan själv ge dig på att göra en takbesiktning om du är noggrann. Tag en stege och klättra upp på taket. Titta efter sprickor i takpappen. Se om plåten är rostig. Är teglet skadat eller takpannor sönderfrusna? Ser du några vattenskador efter vinterns snö eller regn? Har det börjat bildas mossa på till exempel norra sidan av taket?
För att se bättre, börja med att borsta taket rent från skräp och mossa. Använd en borste och takrengöringsmedel. Kontrollera sedan takrännorna, och se till att de är fria från skräp.

Du kan också anlita en besiktningsman som metodiskt går igenom taket, och noga kontrollerar takets alla svaga punkter.

Att lägga om ett vanligt villatak brukar handla om runt 80 000 – 100 000 kronor. Materialet står för den mindre kostnaden; det är arbetstimmarna för takentreprenören som kostar mest.
ROT-avdraget ger 30 procent avdrag på arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. När du ber om en offert för takbytet, be gärna att du får ett pris med ROT-avdraget medräknat.

När taket byts, bör du byta hängrännor samtidigt, om de börjar visa tecken på svagheter. Då slipper du riskera att skada taket som kan ske om du byter rännor i ett senare skede.

Foto: Thomas Edgren

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.