Använd regnvatten till tvättmaskinen

2024-05-26

Vi har så god tillgång på vatten att vi sällan tänker på att vi vattnar vår trädgård med ett livsmedel, eller ännu värre spolar våra toaletter.

”Vatten, vatten – bara vanligt vatten.” Det är inte bara, det är vårt i särklass viktigaste livsmedel. Vi klarar inte mer än tre dygn utan vatten. Desto större anledning att inte spola bort det i onödan, utan att i ännu högre grad ta vara på den fantastiska gratis tillgång som regnvatten faktiskt är.
Det finns flera anledningar för varje villaägare att samla regnvatten, menar Vilhelm Feltelius, redaktör inom dagvatten på VA-guiden.

Vilhelm Feltelius, redaktör inom dagvatten på VA-guiden.

– Man blir först och främst mer motståndskraftig för torka. Vem minns inte den långvariga värmen och torkan sommaren 2018, som fick svåra konsekvenser i vissa delar av landet. Klimatförändringarna gör att vi kan räkna med mer torka och bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten som följd.
Varför inte behålla regnvattnet som en resurs i den egna trädgården istället för att det går till spillo? De som är förutseende och tar tillvara på regnvattnet då bibehålla sin fina, prunkande växtlighet. Alla med kommunalt VA sparar även pengar genom att inte använda dricksvatten.
Vissa går till och med ett steg längre. Det blir faktiskt allt vanligare att använda regnvattnet till att spola toaletten, även till tvättmaskinen. Det senare förutsätter givetvis någon form av filter.
– Vi ser i samhället ett ökande intresse att med vattenbesparande åtgärder minska slöseriet med dricksvatten. Det finns flera olika system att hitta på marknaden för den som är intresserad, säger Vilhelm Feltelius.
Det gäller också olika typer och storlekar av regnvattentunnor, som med fördel kan ställas vid varje stuprör. Det vanligaste är plasttunnor.
– Det finns även trätunnor att köpa. Trä är kanske snyggare rent estetiskt, men brukar vara betydligt dyrare. Jag själv har dock lyckats hittat trätunnor för annat ändamål, som fungerar hur bra som helst, berättar Vilhelm Feltelius.
Han betonar samtidigt att även en tunna på 200 liter kan fyllas snabbt vid ett större regn. Risken finns då att vattnet svämmar över och rinner ner i husgrunden. Därför bör man ha tappkran, alternativt ett utlopp högt på tunnan som kan leda bort vattnet från huset när tunnan är full. Vattnet kan då till exempel ledas till en nedsänkt växtbädd, en så kallad regnrabatt som oftast är torr, men anpassad att kunna ta emot riktigt med vatten vid stora regn.
– Ett alternativ till tunnor vid stuprören är att helt enkelt anlägga rännor från rören till intilliggande planteringar eller rabatter, eller till en växtbädd.
En annan aspekt, som Vilhelm Feltelius pekar på, är att man som ”vattensamlare” medverkar till minskad belastning av ledningssystemet och bidrar därmed till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.
– Klimatförändringarna förväntas inte bara innebär fler perioder av torka, utan även fler och kraftigare skyfall som, för tätbebyggda områden med ett redan överbelastat ledningsnät, innebär ett påtagligt problem. Vissa kommuner har därför valt att ge bidrag till fastighetsägare som väljer att koppla bort sina stuprör från det kommunala vattenledningssystemet. Det kan vara värt att kolla upp hur kommunen där du bor tänker kring dessa frågor.

Vill du ha mer tips om vad du som villaägare kan göra?

Gå då gärna in på VA SYDs hemsida, ”Plats för vattnet”, för att gå inspiration om vilka åtgärder du kan vidta. Kontakta även din egen kommun och se vilka vattenbesparande tips du kan få den vägen.
Även VA-guidens kunskapsbank för fastighetsägare, Avloppsguiden.se är en bra informationskälla.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.