Enskilt avlopp inget dolt fel

2024-04-19

Hittat ett fritidshus du vill köpa? Ha det ett enskilt avlopp? Då finns en hel del att tänka på för att slippa onödiga utgifter. Här kommer viktiga råd på vägen.

Förbered dig innan du går på visningen genom att ringa till miljökontoret i kommunen och ställa frågor. Då får du snabbt reda på om det är ett nytt eller gammalt avlopp och om det finns tillstånd. Ofta är det bättre att få information från kommunen istället för fastighetsägaren och mäklaren.

Avloppet är inte ett dolt fel, därför måste du själv kontrollera att det fungerar. Går det att spola i toan? Finns alla delar som ska finnas i avloppet?
Det är väldigt viktigt att känna till avloppsanläggningens funktion och dimensionering för att kunna avgöra vilken belastning som är lämplig. Tänk på att en avloppsanläggning som inte är godkänd måste åtgärdas, vilket kan innebära kostnader på 100 000 kr eller mer. Glöm inte att ta med detta i din kostnadskalkyl när du köper ett hus med enskilt avlopp.

När du väl köper ett hus med enskilt avlopp, se till att så mycket dokumentation som möjligt över avloppsanläggningen följer med vid köpet. Ju mer du vet om vatten och avlopp, desto lättare är det att lösa eventuella problem med avloppet i framtiden och det är också lättare att uppgradera avloppsanläggningen om nya krav ställs.

För äldre avloppsanläggningar saknas ofta dokumentation, då bör du istället be säljaren att gå igenom det han eller hon vet om anläggningen tillsammans med dig så att du känner till hur anläggningen är uppbyggd och fungerar.

Enligt miljölagstiftningen ska du som ny ägare snarast möjligt upplysa miljönämnden (tillsynsmyndigheten) om ägarbytet, det vill säga att det nu är du som driver anläggningen och inte tidigare fastighetsägare.

Frågor att ställa när du tittar på hus med enskilt avlopp

• Har avloppsanläggningen tillstånd? När fick anläggningen tillstånd?
• Hur gammal är anläggningen och när behöver den uppgraderas/renoveras?
• Finns det föreläggande från miljökontoret på fastighetens avlopp?
• Vilken typ av avloppsanläggning? Finns det dokumentation/ritningar?
• Är avloppsanläggningens kapacitet tillräcklig för den kommande belastningen?
• Finns det en skötselinstruktion? (säljaren bör visa hur anläggningen sköts.)
• Finns det serviceavtal? Vissa teknikleverantörer erbjuder service av anläggningen.
• Vad är driftkostnaden per år?

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. Om en anläggning för vatten eller avlopp är yngre än tio år, och visar sig vara felbyggd, finns möjlighet att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.