“Elfolkbilen” är redan här

2024-06-15

Hur tar vi oss ur det fossila beroendet? Kommer vätgasbilar att ersätta elbilar? Frågorna är många, samtidigt som forskningen och teknikutvecklingen är intensiv.

Generalsekreteraren i Gröna bilister, Stefan Andersson, tror inte att vätgasbilar blir vanligare än batteridrivna elbilar – möjligen däremot inom området tyngre fordon.
– De främsta anledningarna till att vätgas börjat avskrivas för personbilar är att det är svårt att lagra och att det finns säkerhetsrisker vid hanteringen – samtidigt som det sker en snabb utveckling av batterikapaciteten på vanliga batterier.
– Vi börjar närma oss inköpspriser på nya elbilar som inte skiljer sig särskilt mycket från priserna för motsvarande fossilbilar.
Inte heller Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen, tror att vätgasbilen kommer att ersätta batteribilen.

Stefan Andersson, Generalsekreteraren i Gröna bilister. FOTO: Gröna bilister

– Grundläggande för om vätgas slår igenom som personbilsbränsle är om det finns tankstationer till tillräcklig omfattning. Det behöver finnas ett behov av dem. Det är lite hönan och ägget här. Vad ska komma först?
Det finns endast ett fåtal vätgasbilar i Sverige, och bara fem vätgastankställen. Intresset för elbilar och laddhybrider ökar däremot oavbrutet – liksom dessa fordons körradier. Volvo aviserar att deras kommande elbilar ska klara hundra mil utan laddning.

– Elektrifieringen av personbilsflottan har gått rasande fort. I princip alla fordonstillverkare har idag elbilar i sitt sortiment. Jag skulle nog säga att ”elfolkbilen” redan är här – med utgångspunkten att man har råd att köpa en ny bil överhuvudtaget. Enligt Bilsweden var förra året 45 procent av nyregistreringarna laddbara. Det är så pass stor andel att man inte kan säga att elbilen bara kan köpas av en liten exklusiv skara.
EU-kommissionen pekade förra året ut vätgas som en central energikälla och har satsat åtskilliga miljarder på fortsatt forskning. Regeringsfinansierade ”Fossilfritt Sverige” tror att vätgas kan minska koldioxidutsläppen med en tredjedel fram till 2045.

Volkswagen ID.4 var den mest sålda elbilen 2021 med 7178 nyregisteringar. FOTO: Volkswagen

Hur ser infrastrukturen för el- och laddhybrider ut i Europa?
– Laddinfrastrukturen skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder. Nord- och Västeuropa ligger före södra och östra Europa. Kapaciteten byggs framförallt ut i närhet till städer och större allfartsvägar, säger Stefan Andersson.
Samtidigt måste utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Sverige öka, menar Anders Lewald på Energimyndigheten.
– Detta påpekas i EU:s nya förslag till krav på medlemsstaterna kring laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur som kom i juli 2021. Att det finns ett behov av förbättrade laddmöjligheter för de allt fler elbilarna har blivit tydligt även för bensinbolagen. Det är betecknande att BP investerar stora pengar i laddinfrastruktur. Allt fler bolag inser att el snart kommer att vara mer efterfrågat än bensin.
Förslag på citat:
Det är lite hönan och ägget här. Vad ska komma först?

Mer info

Information om laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur i Europa finns på www.eafo.eu

FOTO TOPPBILD: Toyota

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.