Värmen försvann genom taket

2024-05-26
När Martin Jönsson för tre år sedan flyttade in i en 130 kvadratmeter stor enplansvilla i Floda utanför Göteborg, insåg han att det fanns en hel del som måste åtgärdas.

Huset är byggt 1967 och Martin är ägare nummer två. Taket lades om, men det räckte inte för att få huset tillräckligt isolerat och energisnålt. En stor del av värmen inifrån huset sipprade ut genom taket.

– Eftersom det är en enplansvilla är takytan stor. Jag vet att en tilläggsisolering av taket är den bästa investering man kan göra för att få ner sina energikostnader, säger Martin Jönsson.

Under cirka två veckor förberedde han arbetet genom att rensa uppe på kallvinden, så att det bara fanns gammal isolering kvar. En snickare satte in luftspalter för att härbärgera den nya isoleringen och kort därefter kom en lastbil från företaget han anlitade och blåste in lösull via ett rejält rör.

Vindsbjälklagen blev i och med detta tilläggsisolerade och ökade från de standardmässiga 15 centimetrarna – som efter många år sjunker ihop och läcker ut värme – till drygt 40 centimeter tjock isolering. Själva isoleringsarbetet tog en halv dag. Sedan var det klart. Martin Jönsson är mycket nöjd.

– Inomhusklimatet är avgjort bättre nu, även om man vintertid kanske inte tänker så mycket på skillnaden, eftersom man eldar på. Men sommartid blir det faktiskt svalare inomhus, så effekten märks året runt. Och så ser man det på taket utifrån.

Ett isolerat tak är vackert vitt av snö, medan ett oisolerat smälter snön. Ett bevis för att värmen tar sig ut genom taket, konstaterar han.

Driftskostnaderna är dessutom betydligt lägre sedan han tilläggsisolerade taket, cirka 4000 kWh per år i mindre elförbrukning. Familjen har bergvärme – som fanns redan när de köpte huset – så uppvärmningssystemet är detsamma som innan.

Jan-Eric Riedel, VD på företaget som utförde arbetet håller med om att en tilläggsisolering är den kanske mest lönsamma investering man kan göra i sitt hus.

– På hus byggda före 1980-talet har man igen de investerade pengarna på fem år, i minskade energikostnader. Och till skillnad från ett nytt värmesystem slits inte isoleringen, livslängden är mycket lång. En tilläggsisolering av vindsbjälklaget är också ett plus när man säljer, den ökar värdet på huset, säger han och berättar att en tilläggsisolering inte är en särskilt dyr affär.

Kostnaden brukar hamna på mellan 10 000 och 20 000 kronor beroende på hur stor yta som ska isoleras. Med ROT-avdraget blir kostnaden en tredjedel lägre för kunden.

Kan alla hus tilläggsisoleras?

– Ja, i stort sett alla hus med kallvind. Platta tak kan man däremot inte tilläggsisolera. Men man bör se upp med brister i tätskiktet. Har man problem med fukt kan en tilläggsisolering göra mer skada än nytta. Det kan bli mögel, säger Jan-Eric Riedel och tillägger att man bland annat av den anledningen alltid bör anlita en fackman om man vill tilläggsisolera. Han kan göra en bedömning på plats.

Men ett hus som redan har bra isolering ska förstås inte heller tilläggsisoleras. En grundläggande förutsättning är att huset är dåligt isolerat. Och ju sämre isolerat, desto större nytta har man av en tilläggsisolering.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.