Bli din egen elproducent

2024-04-19
Solceller är i stort sett ett helt rent och koldioxidneutralt system för att omvandla solens strålar till el. Solceller ska inte förväxlas med solfångare, som värmer vatten till hushållsförbrukning.

Till skillnad från Tyskland där solcellsanvändningen är mycket utbredd, har det i Sverige inte riktigt tagit fart ännu. Orsakerna är ekonomiska, eftersom värdet av den el som kan alstras i Sverige via solceller, inte har täckt kostnaderna för installationen. Men nu ser det lite annorlunda ut.

– Solcellerna har blivit väldigt mycket billigare de senaste åren, säger Sara Bargi på Energimyndigheten. Dessutom inne-bär det statliga stödet för installation av solceller en ekonomisk kompensation som gör att det kan löna sig en smula rent ekonomiskt.

Hur mycket el får man?

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på runt 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas, vilket innebär att 13 procent av solens energi blir användbar el. Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 150 watt en solig dag i Sverige.

– För en privatperson har jag sett återbetalnings-
tider som landar i alltifrån 10 till 25 år, säger Sara Bargi. Det beror på faktorer som läge, räntekostnader, möjlighet att sälja överskottsel, förväntat framtida elpris, samt eventuella bidrag (investeringsstöd, rotavdrag, elcertifikat).

Så fungerar det

I solceller omvandlas solljuset direkt till el. Solcellen består av en tunn skiva av ett så kallat halvledarmaterial där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst men upphör när ljuset försvinner. (Källa: Energimyndigheten)

Sälj din el

Det finns idag ett flertal elhandelsbolag och elnätsbolag som köper   el av privatproducenter.

Tänk på!

Kolla med din hemkommun om det krävs bygglov för att installera solceller på din fastighet. Kontakta dessutom alltid ditt elnätbolag innan du installerar.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.