Guide till att elda rätt

2024-05-26
Att elda i en ny och modern braskamin är både kostnadseffektivt och miljövänligt när det görs på rätt sätt. Vet du om du eldar på rätt sätt eller inte?  I vår guide hittar du svaren.

Val av vad. Den mest fördelaktiga veden i Sverige är björk, ek, rönn,och syren. De har ett  högt energiinnehåll i förhållande till volymen, brinner lugnt och glöder längre. Oavsett vilken ved du väljer, mellanlagra den i inomhustemperatur ett dygn innan du börjar elda för ett bättre värmeutbyte.

Köpa ved. Köp torr ved. Då slipper du lagra den en längre tid innan du kan elda med den. Det är billigare att köpa ved i större partier om du har möjlighet att förvara den, annars går det att köpa säckvis.

Hugga ved själva. Ska du hugga din egen ved bör du helst göra det under vinterhalvåret. Ett smidigt sätt är att använda en vedklyv. Det finns ett antal olika fabrikat och märken på marknaden beroende på vad du har för behov. Låt torka i minst ett år. Den hinner inte bli torr till vintern om du hugger under sommaren. Nyhuggen ved innehåller ungefär dubbelt så mycket vatten som torr ved.

Tändning. Ett enkelt och effektivt hjälpmedel vid braständning är tändbriketter eller björknäver. Lägg två vedträn med litet avstånd emellan. Placera en tändbrikett mellan vedträna och lägg sedan tändveden över vedträna, då får du snabbt igång en skön brasa. För rätt mängd ved i startbrasan läs eldningsinstruktionen till din braskamin.

Lufttillförsel. Vid all förbränning förbrukas syre. Ved avger vid upphettning stora mängder brännbara gaser och för att dessa ska förbrännas fullständigt behövs tillräcklig lufttillförsel. Samma mängd som förbrukas ska tillföras. En modern braskamin förbrukar ca 20m3,  en öppenspis ca 500m3/ timme.

Elda rätt. Du ser på röken om du har en bra förbränning. Är den grå/svart och har kraftig lukt är förbränningen ofullständig. Är röken gulaktig visar den på att den innehåller mycket tjära. Är färgen kompakt vit är veden fuktig, men har en acceptabel förbränning. Den bästa förbränningen har du om röken är svagt vit eller nästan osynlig och syns bara som ett värmedaller.

Slutför kretsloppet. Aska från ren ved bör återföras dit den kommer ifrån, skogen. Man kan också sprida mindre mängder i trädgården som en vårkalkning, dock inte på mark där livsmedel odlas. Se till att askan är ordentligt utbränd när den sprids, och inte dammar eller smutsar ner för dig själv och dina grannar. Förvara askan i ett obrännbart kärl med lock vilket alltid ska placeras på obrännbart material, då aska behåller värme under många dagar. Är du osäker, kontakta din kommun.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.