Pellets – förnybart bränsle

2024-05-28
Du behöver inte byta ut din panna eller sätta in en helt ny kamin för att kunna elda pellets. Du kan helt enkelt ersätta oljebrännaren med en pelletsbrännare så du kan elda pellets i oljepannan. Det är också möjligt att använda en pelletskorg fylld med pellets för att elda i en vanlig braskamin eller kakelugn.

Pellets har många fördelar. Det är ett homogent och torrt bränsle med jämn kvalitet. Det ger också bättre förutsättningar att eldas på ett stabilt och effektivt sätt med låga utsläpp av oförbrända ämnen.

För att byta från olja till pellets räcker det i de flesta fall med att byta brännare på pannan. Pelletsbrännaren monteras på samma sätt som oljebrännaren. Fördelen med detta är att man kan minska på investeringen. Detta förutsätter dock att  pannan är något sånär modern, det vill säga inte äldre än ca 12 år. Är pannan äldre brukar den ha så pass dålig verkningsgrad att det är bättre att satsa på en ny panna inklusive brännare. Nackdelen med att sätta in en pelletsbrännare i en oljeeldstad är att det saknas askutrymme och att man därför behöver aska ur pannan rätt ofta.

Moderna pannor har bra system för uraskning och behöver askas ur mer sällan än en oljepanna som har kompletterats med en pelletsbrännare. En modern pelletspanna har en brännare som är anpassad till pannan så att bränslet utnyttjas optimalt. Verkningsgraden i en sådan panna är avsevärd högre än pannor där man har ersatt oljebrännare med pelletsbrännare.

En pelletspanna som dimensioneras efter husets effektbehov under årets kallare månader får en sämre verkningsgrad under sommarhalvåret. Då är värmelasten minimal och det är endast tappvarmvatten som pelletspannan ska värma. Genom att komplettera pelletspannan med en solfångare som kan värma vatten på sommaren kan du få en riktigt optimal anläggning. Alternativt kan du komplettera pelletspannan med en ackumulatortank, så att brännaren kan arbeta mot denna med hög effekt under längre tid och varmvatten tas ur lagret under tiden brännaren står still.

För hus med direktverkande el, eller där du av andra skäl vill ha pellets som värmekälla, finns pelletskaminer. Kaminens effekt kan anpassas till husets behov och bränslet matas automatiskt in i kaminen.

Fördelar och nackdelar med pellets

Fördelar

  • lägre driftkostnad än de flesta andra systemen (el, olja, värmepump, fjärr-värme), utom vedeldning
  • pelletskamin bra alternativ vid direktverkande el
  • förnybart bränsle
  • ger låga utsläpp av miljö- skadliga ämnen
  • liten arbetsinsats jämfört med ved

Nackdelar

  • kräver lagringsutrymme
  • kräver viss tillsyn
  • i slutna rum orsakar pellets kolmonoxid(CO) genom att pellets oxiderar och därmed absorberar syre från luften. Det kan vara farligt att gå in i ett lager utan ventilation för gasen är luktfri och märks inte. På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa mer om riskerna med att hantera träpellets.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.