Fukt på vinden – ett vanligt problem

2024-05-29
Huset utsätts för fukt från regnet, marken, luften inne och luften ute. Fuktförhållandet i huset påverkas också indirekt av temperatur- och tryckförhållandet i och omkring byggnaden. Gör man åtgärder som påverkar dessa förhållanden, utan att se till helheten, så kan man få problem med fukt.

Huset kan ses som ett system, där de olika delarna måste vara anpassade till varandra för att slippa problem med fukt. Det är därför viktigt att veta att om en förändring görs, så måste eventuellt andra installationer göras eller anpassas.

Fuktproblem på vinden är särskilt vanligt och orsakerna till det kan vara flera. Regnvatten kan läcka in från yttertaket, det kan även orsakas av byggfukt. Dessutom kan fuktproblem uppstå om ventilations- eller uppvärmningssystemet bytts ut, men den vanligaste orsaken är att tilläggsisolering utförts på fel sätt.

Processen förvärras ofta av att de tilläggsisolerade husen är äldre och saknar ångspärr i taket, samt att den enda ventilation som finns är självdrag. Då stiger den varma och fuktiga luften upp till den kalla vinden där den kyls ner och fäller ut fukten i träkonstruktionen. En ordentlig mekanisk frånluftsventilation från våtutrymmen och kök är i princip obligatoriskt att installera i samband med tilläggsisolering av vinden.

Byter man exempelvis uppvärmningssystem från pellets till fjärrvärme ändras också systemet. Istället för ett invändigt undertryck som huset har med uppvärmning via skorstenen, riskerar man att luften ”vandrar som den vill” i huset, om man inte gör nödvändiga anpassningar.
Då kommer den varma luften att stiga och skapa övertryck i husets överdel, samtidigt som det är undertryck nedtill i huset. Det kan leda till att varm fuktbemängd luft orsakar fuktskador på vinden. En bra anpassning kan vara att installera en mekanisk frånluftsfläkt i den gamla skorstensstocken. Då går luften ut samma väg som innan och fastigheten behåller samma tryckfördelning som innan. I pannrummet som tidigare var varmt och torrt från eldning, kan radiatorer även behövas för att inte bli kallt och fuktigt.

Det gäller att vara observant på förändringar i huset. Ta för vana att kontrollera vinden varje år, lämpligen under årets kallaste månader. Är taket missfärgat eller luktar det konstigt? Det är viktigt att ta reda på källan till problemet. För att göra det är det alltid säkrast att kontakta en fuktexpert. De har den kompetens som behövs för att kunna göra en korrekt helhetsbedömning av situationen. De ger också förslag på lämpliga åtgärder för att få bukt med fukten.

De vanligaste orsakerna till fukt på vinden :

  • Läckage utifrån
  • Kondens på grund av konvektion av fuktigt luft inifrån
  • Felaktig materialhantering där mögelpåväxt redan etablerats före inbyggnad
  • Milda vintrar med gynnsamt klimat för mögeltillväxt
  • Fuktavgivning från installationer på vinden
  • Kondens av byggfukt oftast från vindsbjälklag av betong eller lättbetong

ANDRA ARTIKLAR