Anlita rätt brunnsborrare

2024-05-29
För dig som ska anlita en entreprenör för att borra efter energi eller vatten, kommer här viktiga råd på vägen.

Oavsett om du ska borra för vatten eller energi, bör du anlita en certifierad brunnsborrare som är ansluten till någon av branschorganisationerna. På entreprenörens hemsida ska det finnas ett tydligt blått C. Det anger att firman har kompetens och erfarenhet att utföra borrarbeten. En certifiering är ett ”körkort”, och missköter sig företaget dras certifieringen tillbaka.

En certifierad brunnsborrare kan också erbjuda en vattenanalys; någon form av tillgångsgaranti där antal liter och antal år kan bedömas; samt en undersökning av vattenkvaliteten.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är det fastighetsägaren som ansvarar för vattnets kvalitet. Men det finns reningsverk för princip allt sorts vatten.

Att borra för vatten eller energi är något man gör en gång. Låt inte snålhet bedra vishet. Anlita certifierade entreprenörer och skriv tydliga avtal som bägge parter förstår och är överens om. Tänk på att en vattenbrunn kommer att sticka upp minst 30 cm ovanför markytan, eftersom ytvatten inte får komma ner i brunnen och kontaminera den, samt att man måste kunna komma åt pumpsystemet vid eventuell reparation och service. Därför måste bägge parter vara överens om brunnens placering.

En energibrunn sticker inte upp, men måste ligga fyra meter från husvägg och tio meter från tomtgräns, samt att installationen måste anmälas till kommunen som ser till att energibrunnarna inte hamnar för nära varandra.

Om man ska borra för vatten ska man ha följande lagstiftning i åtanke: konsumenttjänstlagen och konsumentköpslagen. Beroende på vad som utförs skiljer det sju år mellan tiden för reklamationsrätten.

Beställer du en totalentreprenad ”vatten i kran” gäller konsumenttjänstlagen som ger tio års reklamationsrätt. Om du väljer att bara anlita för borrning och göra resten själv, gäller konsumentköpslagen, som endast ger tre års reklamationsrätt. Branschorganisationen Avanti rekommenderar att använda en totalentreprenör för att få en professionell installation hela vägen. Glöm heller inte att kontrollera om du kan använda ROT-avdraget.

Checklista:

  • Anlita en branschansluten brunnsborrare eftersom det måste finnas minst en certifierad brunnsborrare inom varje medlemsföretag. Det borgar för att kunskapen är större och att bemötandet är yrkesmannamässigt.
  • Kontakta en eller helst flera VVS-installatörer för en bedömning av just din fastighet och begär in offerter. Du kan vända dig till någon av branschorganisationerna Avanti eller GEOTEC för en oberoende bedömning om du har svårt att tolka och jämföra offerterna.
  • Ladda ner SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) checklista, ’Normförfarande vid vatten- och energibrunnar’.
  • Kolla att jorddjupet hos dig motiverar en borrning. I vissa områden måste man borra så djupt att en annan energilösning blir aktuell.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.