Se över taket

2024-06-16
Hur länge ett tak håller beror bland annat på hur utsatt huset är för väder och vind, vilket material det består av och lutning, men en viktig faktor är hur väl det sköts.

Med regelbundet underhåll ökar tätskiktets livslängd och säkerheten mot läckage. På branta tak räcker det oftast med att rensa hängrännorna från löv och skräp ett par gånger om året, men låglutande tak kräver noggrannare tillsyn.

Kontrollera och rengör takytorna minst två gånger per år, lämpligen vår och höst. Det är mycket viktigt att takytor, ränndalar/vattengångar, takbrunnar och ev. hängrännor hålls rena från löv och skräp så att takets avvattning fungerar. Tar det stopp kommer vattnet stiga och det kan på sikt orsaka skador. Att få bort smuts och skräp kan man klara själv med en mjuk borste. Man ska dock aldrig sopa ner löv och annat skräp ner i takbrunnarna/avvattningssystemet.

Det är svårt att bedöma takets kondition om man inte har ett vant öga. Det kräver lite erfarenhet för att veta vad man ska titta på. Det är därför en god idé att låta en fackman besiktiga taket. Hur ofta beror på hur gammalt det är och vilken typ av tak man har. Ett höglutande tak behöver sällan besiktning medan låglutande bör kontrolleras oftare.

Även om taket inte är den roligaste delen på huset så är den en av de viktigaste delarna.

Kostnaden för en skada på taket som inte upptäcks i tid kan bli omfattande och det är pengar som tas från egen ficka.

Skador orsakade av utifrån inträngande vatten på grund av t ex läckande tak ersätts normalt inte av hemförsäkringen.

Den vanligaste takbeläggningen både för småhus och flerbostadshus är betongtakpannor, följt av tegeltakpannor.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.