Viktigt att mäta radon efter husrenovering

2024-06-16
Att renovera bostaden är populärt bland många husägare. När renoveringen är klar bör du göra en radonmätning. Det kan nämligen, vid renoveringen, uppstå sprickor i grunden där radongas kan tränga in. Det är nu hög tid att beställa hem radondosor om du vill hinna mäta under årets mätsäsong som pågår till den 30 april.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka för höga nivåer av radon är att mäta. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas.

Från och med årsskiftet finns dock inte radonbidraget kvar. Vad anser Strålsäkerhetsmyndigheten om det?

– Det är olyckligt att det har tagits bort förstås. Bidraget har ju använts som styrmedel för att åtgärda för höga radonvärden. Nu har man tagit bort den här moroten. Bidrag får folk att mäta om de vet att det finns stöd för att vidta åtgärder. Det finns ju en risk nu att många väljer att inte göra en mätning, säger Kirlna Skeppström, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer på grund av exponering av radon i hemmet.

Finns indikationer om andra sjukdomar som kan bero på radon?

– Det finns forskare som sett koppling till leukemi, men det finns inga belägg för den forskningen. Den enda tumörformen som man i dagsläget kan konstatera beror på exponering av radongas är just lungcancer, säger Kirlna som rekommenderar alla fastighetsägare att mäta radonhalten, oavsett om man röker eller inte.

Radon varken luktar, syns eller smakar.

– En mätning är viktig för att ta reda på hur hög radonhalten är i inomhusmiljön. Särskilt viktigt är det för personer som kommer att bo i bostaden under lång tid eller som misstänker att huset är byggt av blåbetong, säger Kirlna Skeppström.

Eftersom radon varken luktar, syns eller smakar är mätning det enda sättet att upptäcka för höga halter av radon i bostaden. För att resultatet av mätningen ska bli så tillförlitligt som möjligt ska mätperioden infalla mellan den 1 oktober och den 30 april och pågå under minst två månader. Detta eftersom radonhalten varierar såväl under ett dygn som mellan olika dygn.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du genomför en radonmätning efter att du renoverat i hemmet. Vid renoveringen kan det nämligen uppstå sprickor i grunden där radongas från marken kan tränga in. Om du inte renoverat din bostad rekommenderas du att göra en förnyad radonmätning vart tionde år.

Om man gjort en mätning och upptäckt att radonvärdet är för högt, vad är nästa steg? Vilka åtgärder kan behöva vidtas beroende på varifrån radonet kommer?

– Den klassiska åtgärden är att förbättra ventilationen och då är det viktigt att inte skapa undertryck i huset, men det finns ingen standardlösning som man kan föreslå. Varje hus måste utredas från fall till fall.

På samma sätt varierar även kostnaden beroende på vilken åtgärd som sätts in, men det är viktigt att sätta in rätt åtgärder, radonkonsultens insats är med andra ord viktig.

– Det finns en branschorganisation som heter Svensk radonförening. De har sina medlemsföretag listade, säger Kirlna som rekommenderar att ta in offert från flera konsulter.

Välj din radonkonsult med omsorg, ta referenser och hör om andras erfarenheter.

Har du frågor efter att du gjort en radonmätning, kan du vända dig till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Fakta radon

Radon i inomhusluften kommer från marken, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Radon och så kallade radondöttrar följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen kan ge skador som leder till lungcancer. Sannolikheten för lungcancer vid förhöjda radonhalter är 25 gånger högre för den som röker jämfört med den som inte röker. Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer orsakad av radon. Omkring 450 av dessa personer är rökare eller före detta rökare.

Fakta blåbetong

Blåbetong började användas som byggmaterial år 1929, men efter en tid så uppmärksammades det att materialet innehöll mycket radium vilket orsakade höga radonhalter inomhus. Det ledde till att byggmaterialet slutade användas 1975. Det gick alltså en period på nästa 50 år då materialet kom att  ingå i många byggnader. Det enda sättet att ta reda på om huset är byggt i blåbetong är att göra en gammamätning, vilket en radonkonsult gör.

ANDRA ARTIKLAR