Har du bestämt dig för bergvärme? Så gör du ett tryggt köp

2024-07-16
Du som bestämt dig för bergvärme är sannerligen inte ensam. Före dig har cirka 450 000 villaägare tagit samma beslut. Det är ju det klart dyraste alternativet ifråga om värmepumpar – upp emot 200 000 kronor – men har ditt hus en hög elförbrukning, mer än 20 000 – 25 000 kWh per år, är bergvärme ett hett alternativ.

Frågan som många säkert ställer sig är, hur går jag vidare? I synnerhet om man känner sig osäker både ifråga om teknisk kompetens för själva driften och för den så viktiga upphandlingen. Det gäller ju att dimensionera rätt, att anläggningen blir optimal för just varje enskilt hus. Den kompetensen har alla seriösa värmepumpleverantörer, menar Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på SKVP, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen.

Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på branschorganisationen

Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på branschorganisationen Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen.

– Först och främst behöver man veta hur mycket energi man gjort av med hittills. Gå igenom gamla elräkningar, åtminstone under det senaste året. Har man nyligen köpt sitt hus får man istället kolla energideklarationen som numera ska finnas framtagen vid varje husköp.

Är man ändå osäker kan man självklart också ta hjälp av en installatör att uppskatta energibehovet. Man bör i vilket fall ta in offerter från åtminstone ett par, tre värmepumpleverantörer. Prata gärna med grannar och bekanta vilka de anlitat. Hur ser deras erfarenhet ut? Om de man väljer ut har haft samma data att utgå ifrån borde deras olika bedömningar och rekommendationer vara tämligen lika, menar Anne-Lee Bertenstam.

Vill de bara skicka en offert utan att ha varit på plats skulle jag utan tvekan välja bort dem

– Det är viktigt att de gör ett hembesök och en egen bedömning om dimension på anläggningen i vilket fall. Vill de bara skicka en offert utan att ha varit på plats skulle jag utan tvekan välja bort dem, betonar hon.

Oavsett vilken leverantör man väljer måste den nya anläggningen anpassas till det befintliga systemet. Därför måste de företag som lämnar offert kolla hur de befintliga radiatorerna ser ut. Det kan de självklart inte göra utan hembesök.

Om man tidigare haft oljepanna, pellets eller elpanna, det vill säga system med högtemperatur, heta element på kanske 70-80 grader, så kanske man måste byta ut eller åtminstone komplettera med några större element, alternativt satsa på element med fläktkonvektorer. Anledningen är helt enkelt att en värmepump inte alls ger lika hög temperatur i värmesystemet, bara 55 grader.

Kan man då verkligen lita på att man får rätt rekommendation, rätt dimension och installation? Helt säker kan man naturligtvis aldrig vara, men som Anne-Lee Bertenstam påpekar, lycksökarna i branschen är numera, efter guldåren för tio år sedan, mer eller mindre borta.

– Leverantörer anslutna till SKVP har utan tvekan all kompetens som krävs, annars skulle de inte få vara med i föreningen. Och reklamationer är numera väldigt få, bara ett 15-tal på 100 000 årliga installationer av värmepumpar.

Man kan alltså vara tämligen trygg med att de företag som företräder de olika tillverkarna verkligen är seriösa och kan sin sak.

Men man har naturligtvis också ett ansvar att själv sätta sig in i hur anläggningen fungerar och vara med vid själva igångsättningen då installatören kan förklara och besvara alla frågor.

Sedan ska bergvärmepumpen normalt fungera och ge skön värme år efter år utan problem. 20-25 år är inte ovanligt, tvärtom.

– Jag brukar ändå rekommendera att låta en servicetekniker se över anläggningen ungefär vart tredje år. En trygghet, utöver de garantier de olika värmepumptillverkarna ger, är att ta med ett serviceavtal i offerten. Ungefär som man regelbundet servar bilen. Vissa tillverkare erbjuder då extra lång garanti, säger Anne-Lee Bertenstam.

– Den som har frågor kan naturligtvis också höra av sig till oss, antingen via mail eller telefon, avslutar hon.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.