Solvärme ökar verkningsgraden hos pelletsvärme

2024-05-26

Genom att kombinera en pelletspanna eller en pelletskamin med ett solvärmesystem (solfångare och ackumulatortank) minskar pelletsbehovet nära dubbelt mot värmeutbytet i solfångarna. Det visar en nyligen avslutad test i samarbete med SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) och SERC/Högskolan i Dalarna.

Projektrapport

Svensk Solenergi har jämfört en ren pelletspanna med system som förutom pelletspanna respektive pelletskamin har solfångare och ackumulatortank. Systemen med panna testades för ett småhus som behövde 25 000 kWh per år för värme och varmvatten, medan systemen med kamin testades för ett mindre (alternativt nyare) småhus som behövde 16 000 kWh per år. Funktionen under ett helt år simulerades med en sexdagarscykel där olika årstider representeras av olika testdygn.

Leverantörerna utformade systemen själva

De ingående komponenterna var av flera olika fabrikat. Solfångarna var ungefär lika stora, från sju till tio kvadratmeter, och nästan alla valde tankar på 750 liter med invändiga värmeväxlare för varmvattnet och solfångarna. Systemen för tankladdning (från panna respektive kamin) var från samma leverantör men tre olika varianter. Brännareffekterna varierade däremot från som lägst 2–8 kW (en kamin) till som högst 20 kW (två pannor).

Bättre systemverkningsgrad med som mest 36 % mindre pellets

Pelletsbehovet bör givetvis minska när man kombinerar med solfångare, men minskningen blir mycket större än så. Solfångaren behöver nämligen en ackumulatortank för att lagra värme från soliga till regniga dagar och ackumulatortanken gör pelletseldningen effektivare genom att pannan eller kaminen får gå med full effekt i längre perioder när den värmer en stor vattenvolym.

Testet omfattade tre system med pannor och två system med (vattenmantlade) kaminer. För systemen med pannor minskade pellets som mest med 22 % jämfört med referenspannan, medan den minskade som mest med 36 % för systemen med kaminer för det mindre huset. Med de bästa systemen blir alltså värme och varmvatten i princip gratis vart femte till vart tredje år. Sedan beror den lägre minskningen för övriga system inte på att de är sämre, utan främst på att de behöver förbättra styrningen.

Den större procentuella minskningen för kaminsystem jämfört med pannsystem beror dels på den mindre värmelasten, dels på att värmeförluster från panna och (vattenmantlad) kamin behandlas lite olika.

Ekonomi

Projektet omfattade inte någon ekonomisk bedömning av systemen som ingick i testen, men förutom den rena besparingen i köpt energi (pellets) bör man beakta följande fördelar:

  • Pelletspannan respektive kaminen, och inte minst brännaren, får bättre driftbetingelser och bör därmed hålla längre.
  • Varmvattenkapaciteten ökar betydligt med ackumulatortanken.
  • Många upplever det som en fördel att man inte behöver elda sommartid.

Nackdelarna är att det kombinerade systemet i regel är dyrare och att det behövs plats för tanken (helst i närheten av pannan). Vidare kan de kombinerade systemen ha något större servicebehov.

Biobränsle och solvärme för 100 % förnybar värmeförsörjning

Systemprovningarna ingick i rubricerat projekt med Svensk Solenergi som projektägare och projektledare. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och deltagande företag i syfte att vidareutveckla en provningsmetod för att stödja företag som vill utveckla och kvalitetssäkra funktionen hos system för villamarknaden. Det ska dessutom fungera som underlag för kommande Energimärkning av system. Provningarna har genomförts av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och SERC/Högskolan Dalarna.

Källa: Svensk solenergi

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.