Snart höjs kraven på braskaminer

2024-05-26
Miljöutsläppen minskar med 50 till 85 procent av att använda en ny braskamin istället för en äldre, visar Energimyndighetens test. Svenska Brasvärmeföreningen vill att bytet av föråldrade kaminer ska påskyndas.

Energimyndighetens test som mäter skillnaden på nya och äldre braskaminer visar att miljövinsten är mycket stor men även att det finns pengar att spara. Vedförbrukningen minskar i genomsnitt med 20 procent. Svenska Brasvärmeföreningen menar att minskningen egentligen är större eftersom de nya braskaminerna har bättre effektivitet.

Hans Wikström, vice ordförande i Svenska Brasvärmeföreningen. Foto: Keddy

Hans Wikström, vice ordförande i Svenska Brasvärmeföreningen. Foto: Keddy

– Jag skulle vilja påstå att vedförbrukningen minskar med 40-50 procent, säger Hans Wikström vice ordförande i Svenska Brasvärmeföreningen.

Syftet med testet är att informera konsumenterna om den stora vinningen av att byta ut sin föråldrade braskamin samt informera om vikten av att välja rätt braskamin från de behov som finns. Testet visar att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent och utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent.

Har du redan en braskamin och inte har möjlighet att byta ut den finns det andra möjligheter till att minska miljöutsläppen.
Att lära sig att elda rätt kostar inget och är ett enkelt sätt att minska miljöutsläppen. Ett vanligt misstag är att använda för mycket ved samt fel fuktighetsgrad på veden. Även pyreldning resulterar i stora utsläpp, säger Martijn Jansen som ansvarar för testet på Energimyndighetens testlab.

Svenska Brasvärmeföreningen hoppas att Energimyndighetens test ska leda till att de konsumenter som vill byta ut sin föråldrade braskamin ska kunna få bidrag av kommunen.
– Om kommunerna ger ett bidrag vid byte av braskamin kommer branschen genast följa med och göra ytterligare ett bidrag, säger Hans Wikström.

2018 kommer en energimärkning att införas för braskaminer där de blir märkta från A++ till G. Märkningen kommer att vara den samma som till exempel vitvaror och tv-apparater har idag.

– Det kommer att underlätta för konsumenterna att välja en bra braskamin, säger Martijn Jansen.

Senast 2022 ska även ekodesigndirektivet, som är samma i hela Europa, införas på braskaminer i Sverige. Det kommer att ställas krav på att alla nya braskaminer som säljs ska uppnå dessa krav på verkningsgrad och utsläpp. Svenska Brasvärmeföreningen hoppas att ekodesigndirektivet ska påskyndas
i Sverige så att det kan införas i samband med energimärkningen.
Vi vill att Ekodesign och energimärkningen ska kunna gå hand i hand. Jag uppskattar att 80 procent av de braskaminer som idag säljs på marknaden redan klarar kraven, säger Hans Wikström.

Energimyndigheten anser att det kommer ta längre tid.

Martijn Jansen, ansvarig för testet på Energimyndighetens testlab.

Martijn Jansen, ansvarig för testet på Energimyndighetens testlab.

– Boverket har utrett möjligheterna att tidigarelägga ekodesigndirektivet för braskaminer och har tyvärr kommit fram till att det inte är möjligt med den nuvarande standarden, säger Martijn Jansen.

Du som konsument kan redan idag vara säker på att din braskamin uppfyller alla krav och har så låga utsläpp som möjligt genom att följa miljömärkningar.
– Svanenmärket är en säker och bra miljömärkning att följa med hårda krav på både verkningsgrad och utsläpp, säger Martijn Jansen.


Fakta:

Testet är det största av braskaminer som Energimyndigheten har gjort. Testet visar att man kan minska både föroreningar i utomhusluften och sina uppvärmningskostnader genom att byta till en ny braskamin. Testet baseras på skillnaden mellan dagens braskaminer och två äldre braskaminer från 1980- och 1990-talet.

Ekodesign

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

Källa: Energimyndigheten

Foto i toppen : Nibe

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.