Isolering – taktiska tillägg

2024-07-16
Här grottar vi ner oss  i frågan om hur du bör tilläggsisolera bostaden – var ska du lägga krutet och vad är knappt lönt?

Ingen vill slösa tid och pengar på onödiga projekt, som verkningslösa eller rent skadliga tilläggsisoleringar. Med fel insatser kan du nämligen få dålig inomhusluft, fuktproblem eller mögelangrepp – som vi nämnde redan i första delen av vår isoleringsserie.

I vilken ände ska man  börja?
Kjartan Gudmundsson är lektor i byggnadsteknik vid KTH. Han tycker att du bör lägga fokus på lättåtkomliga utrymmen om du har planer på att tilläggsisolera. Vinden är ett tacksamt område, och i vissa särskilda fall även ytterväggar.
– På vinden kan du lätt tilläggsisolera med lösull eller annat lösfyllnadsmaterial. Var dock uppmärksam på att din vind blir kallare om den isoleras och då riskerar du att varm och fuktig luft som tränger in ger upphov till kondensproblem, säger Gudmundsson.

När det gäller fasadpanelen bör du satsa på att tilläggsisolera utvändigt. Det är nämligen en grundläggande princip att ha ångspärren på den varma
sidan av isoleringen. Varför? Jo, för att hindra den fuktiga inomhusluften från att kondensera i konstruktionen eller orsaka för hög relativ luftfuktighet med mögelskador som följd.

Så vilka ingrepp gör man egentligen i fasaden?
– Om vi talar trähus byter man vanligen ut isoleringen mellan väggreglarna. I andra fall lägger du till ett lager bakom panelen när du ändå byter ut den. Äldre hus har ofta undermåliga isoleringsmaterial, men riv inte bort frisk panel för att isolera, råder Gudmundsson.

Ibland kan det även handla om att bättra på välgjorda isoleringar som börjat sagga ihop:
– I ett gammalt hus kanske kutterspånet har sjunkit ner mot golvet så att det inte längre sluter tätt mot taket, säger Birgitta Govén, vd på EnergiRådgivarna.
Ett annat grepp är att renovera fönstren om de börjat imma. Det kan du till exempel göra genom att byta karmarna.
Oavsett åtgärd måste du dock alltid se till att det är fullgod ventilation inomhus. Inte minst för att slippa fuktproblem. Dessutom vill du ju kunna använda värmeväxlarna på frånluften för att ta tillvara på energi, utan att isoleringen hindrar dig.
Handla därför inte på måfå. Energimässigt är det alltid bättre att göra saker på ett kontrollerat sätt.
– Alla åtgärder måste vara genomtänkta om man tänker fukt, säger Kjartan Gudmundsson.

Med allt detta sagt. Vilka insatser lönar sig minst?
– Att tilläggsisolera ytterdörren är inte speciellt lönsamt, eftersom värmeförlusten utgår från en yta på mindre än två kvadratmeter. Det är ingenting jämfört med kostnaden, men det här beror sig också lite på husets skick, säger Gudmundsson.
Att isolera källaren i äldre hus är heller inga roliga pengar. Dessutom kan det vara svårt.
Vill du ha hjälp? Anlita en fackman om du känner dig osäker.


Planeringstips

  • Behöver du bygglov? Kontakta kommunen för att få klarhet i om åtgärden du vill utföra är bygglovsförpliktigad.
  • Tänk fukt. Du vill inte ha en ökad relativ luftfuktighet inomhus. Det kan öppna för fuktproblematik och mögelpåväxt.
  • Väg in ventilationen.  För ett bra inomhusklimat måste du alltid se till att tilläggsisoleringen synergerar med din ventilation.
  • Lönsamhet. Hur effektiv är tilläggsisoleringen om man tänker pengar och energi?

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.