Pimpa med pump

2024-05-26
Tänkt ladda inför vintern genom att köpa ny värmepump? Här får du hjälp att hitta det bästa alternativet för dig. Som du kanske redan vet är värmepumpar ett sätt att ta in och göra bruk av lagrad solenergi eller spill från en värmekälla. Med rätt variant kan du både spara pengar och energi.
– Sverige är nog bäst i världen på värmepumpar, kommenterar Jan-Erik Nowacki, teknisk expert på Svenska kyl- och värmepumpföreningen. Ta del av hans tips nedan för att snabbt få svar på vilken värmepump som är den mest energieffektiva och prisvärda lösningen för dig.

Luftluftvärmepumpar
Passar bäst i södra Sverige och i hus med direktverkande el. Där kan de gå hela vintern – även när det är som kallast ute. Årets mest kyliga dagar krävs dock kompletterande uppvärmning, som en pelletskamin eller elradiator.

– Den här sortens värmepumpar klarar inte tappvarmvattenproduktion, men kan istället också ge kyla, säger Jan-Erik Nowacki.

Installationskostnad: 20 000- 30 000 kronor.
Sparpotential: I ett mindre hus kan du halvera din energinota.
Livslängd: 10- 15 år.

Luftvattenvärmepumpar
Bör normalt inte installeras alltför långt norrut. Under kalla dagar kräver de ofta någon form av tillsatsvärme som “spetsar” uppvärmningseffekten, till exempel en elpatron.

– De är lämpliga om man redan har ett vattenburet radiatorsystem och tappvarmvattenbehov. De är också bra när berg-, jord- eller grundvattenvärmepumpar inte kan komma i-fråga, konstaterar Nowacki.

Installationskostnad: 100 000 kronor.
Sparpotential: Kan minska energinotan med 60 procent.
Livslängd: Runt 15 år, grovt skattat.

Frånluftsvärmepumpar   
Är i regel mindre än andra sorters värmepumpar. De kan däremot gå en stor del av året.

Installationskostnad: 50 000- 60 000 kronor.
Sparpotential: 5 000–10 000 kWh /år. En del är varvtalsreglerade och sparar då mer.
Livslängd: Mycket varierande, men ofta runt 15- 20 år.

Vätske-/vattenvärmepumpar
Kan installeras i alla klimat, men kräver att ditt hus har ett vattenburet radiatorsystem. Ofta hämtar värmepumparna värme ur en brunn borrad i berget – bergvärme. Men värmen kan tas även ur ytjord och uttag av värme ur grundvattnet förekommer också.

– Jordvärme och grundvattenvärme är ungefär lika bra som bergvärme, men kan inte användas överallt. Tomterna kan vara för små för jordvärme eller grundvattnet olämpligt, kommenterar Nowacki och tillägger sedan att bergvärme naturligtvis kräver tillgång till berg på inte alltför stort djup.

Många av vätske- och vattenvärmepumparna är idag varvtalsstyrda och klarar även de strängaste vinterdagarna utan komplement. Med en tillsatsvärmeväxlare kan de dessutom kyla huset på ett ekonomiskt sätt med kyla från berget.

Installationskostnad: Ca 150 000 kronor för bergvärme, medan jordvärme och grundvattenvärme är något billigare.
Sparpotential: Två tredjedelar eller mer av energinotan.
Livslängd: Runt 20 år för själva värmepumpen, men hålet håller oftast för många värmepumpsgenerationer.


Visste du detta?

Värmepumpar förekommer i alla storlekar. Det finns små frånluftsvärmepumpar på en kilowatt, men också jättevärmepumpar i fjärrvärmenäten på 250 000 kilowatt.

Den lagrade solenergi som värmepumparna tar in motsvarar elen från cirka 3–4 stycken stora kärnkraftsreaktorer (20–25 terrawattimmar). Det är betydligt mycket mer än den el som produceras med alla vindkraftverk idag.


Så fungerar det

  • Bergvärme tar in solvärme som kan ha lagrats i berget i 100 år.
  • Frånluftsvärme tar tillvara på värmen i ventilationsluften innan den lämnar huset. Luften kyls då ned.
  • Grundvattenvärme uttag av grundvatten som kyls ned.
  • Jordvärme hämtar solvärme ur marken genom slangar nedgrävda i jorden.
  • Luftvärme baseras på uteluft som värmts av solen.

Ofta åtgår det cirka en kilowattimme el för att utvinna 2,5 kilowattimmar värme ur värmekällan. Då får man 3,5 kilowattimmar nyttig värme.


Tips!

På branschorganisationen Svenska kyl & Värmepumpföreningens webbplats hittar du auktoriserade företag: SKVP


Illustrationer i toppen: Camilla Bengtsson

RELATERADE ARTIKLAR