Elda rätt – guide

2024-05-29
Att elda i en ny och modern braskamin är både kostnadseffektivt och miljövänligt när det görs på rätt sätt. Vet du om du eldar på rätt sätt eller inte?  I vår guide hittar du svaren.

elda_ratt_11. Val av ved
Den mest fördelaktiga veden i Sverige är björk, rönn och syren. De har ett  högt energiinnehåll i förhållande till volymen, brinner lugnt och glöder längre. Oavsett vilken ved du väljer, mellanlagra den i inomhustemperatur ett dygn innan du börjar elda för ett bättre värmeutbyte.

elda_ratt_22. Hugga ved själv
Ska du hugga din egen ved bör du helst göra det under vinterhalvåret. Låt torka i minst ett år. Den hinner inte bli torr till vintern om du hugger under sommaren. Nyhuggen ved innehåller ungefär dubbelt så mycket vatten som torr ved, släpper ut mycket mer tjära och kräver dubbelt så mycket mängd för att ge samma värmetillförsel.

elda_ratt_33. Köpa ved
Köp torr ved. Då slipper du lagra den en längre tid innan du kan elda med den. Det är billigare att köpa ved i större partier om du har mycket plats, annars går det att köpa säckvis.

elda_ratt_44. Tändning
Ett effektivt hjälpmedel vid braständning är tändbriketter eller björknäver. Lägg två vedträn med litet avstånd emellan. Placera en tändbrikett mellan vedträna och lägg sedan tändveden över vedträna, då får du snabbt igång en skön brasa. Du kan också välja att topptända. Då minskas utsläppet av partiklar kraftigt och veden utnyttjas mer effektivt. För rätt mängd ved i startbrasan läs eldningsinstruktionen till din braskamin.

elda_ratt_55. Lufttillförsel
Ved avger vid upphettning stora mängder brännbara gaser och för att dessa ska förbrännas fullständigt behövs tillräcklig lufttillförsel. Samma mängd som förbrukas ska tillföras. Vid eldningsstart kanske du behöver öppna ett fönster på glänt för att få tillräckligt med luft.

elda_ratt_66. Elda rätt
Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en bra förbränning är att titta på röken. Är den grå/svart och har kraftig lukt är förbränningen ofullständig. Är röken gulaktig visar den på att den innehåller mycket tjära. Är färgen kompakt vit betyder det att veden är fuktig, men har en acceptabel förbränning. Den bästa förbränningen har du om röken är svagt vit eller nästan osynlig och bara syns som ett värmedaller.

elda_ratt_77. Slutför kretsloppet
Ljusgrå och ”flyktig” aska visar att du eldar rätt. Aska från ren ved bör återföras dit den kommer ifrån, skogen. Du kan också sprida mindre mängder i trädgården som en vårkalkning, dock inte på mark där livsmedel odlas. Se till att askan är ordentligt utbränd när den sprids. Förvara askan i ett obrännbart kärl med lock vilket alltid ska placeras på obrännbart material, då aska behåller värme under många dagar. Är du osäker, kontakta din kommun.


Våra heta eldningstips

  • Välj en modern kamin som vid bra eldningsteknik ger låga utsläpp av luftföroreningar och klarar utsläppskraven. Är din befintliga köpt före 2001 och saknar Clean Burning teknik, bör den bytas ut.
  • Braselda, det ger en bättre värmeekonomi. Det är bättre att elda rejält morgon och kväll än att snålelda under hela dagen.
  • Elda inte innan du fått ett godkänt intyg från sotaren.
  • Elda inte mer ved än vad tillverkaren rekommenderar.
  • Se till att du har en ordentlig glödbädd när nytt  bränsle läggs på.
  • Sota och rengör din eldstad ofta. Det spar på energin och miljön.
  • Ordna utrymmen för hantering och lagring av bränslet. Du bör prata med grannen innan du placerar ett vedupplag på tomten.
  • Tala med kommunen om hur du blir av med askan.
  • Tänk på grannarna! Vissa människor, till exempel astmatiker kan vara extra känsliga mot rökgaser, visa  dem extra hänsyn.
  • Kolla alltid med din fackhandlare av kaminer oavsett frågor och funderingar. De har svaren.

OBS!

Glöm inte att ta reda på om det finns särskilda restriktioner i det område där du bor! Det kan din kommun svara på.


Visste du att…

Det finns idag cirka 600 000 gamla kaminer som är direkt hälsovådliga att elda i.


Se upp!

I Norge får man inte längre elda i kaminer med gammal teknik. Dessa kaminer säljs just nu istället på den svenska marknaden via Blocket.Illustrationer: Suzanna Vilkovska

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.