Gräva på vintern – en bra idé?

2024-05-28
Att gräva på vintern är kanske ingen bra idé om det är en infiltrationslösning eller markbädd som du tänkt dig. Däremot är det väldigt smart om du ska installera ett minireningsverk eller dränera huset. Här gräver vi fram orsakerna till det.

Att spendera sommaren med utsikt över en uppgrävd trädgård är nog inget många drömmer om. Faktum är att det går att undvika om du väljer att gräva under vintern istället. Men gräva på vintern, är det en bra idé? Frågar du Andreas Olsson på Mind Construction AB, så är svaret definitivt ja.
– Den stora skillnaden mellan att gräva under vintern jämfört med vår, sommar och tidig höst är att det inte blir så stor åverkan på tomten. Det blir alltså inte så mycket återställning efteråt, säger Olsson.

Han förklarar att när det är tjäle i marken så är den också hårdare. Det innebär att marken inte skadas på samma sätt av stora maskiner. Under våren när tjälen släpper så blir det lite sank vilket gör marken skör. Ska man dessutom gräva där det finns grus så är det verkligen en fördel att köra in stora maskiner när det är tjäle, eftersom även grus är väldigt skört.

Innan grävningen påbörjas så tinar man antingen upp marken, eller så använder man sig av en tjälkrok om tjälen inte är för djup.

Blir det inte dyrare då?
– Nej, inte om man tar med hela kostnaden. Visst tar det några timmar längre, men det tjänar man in eftersom det inte blir så stor åverkan på tomten och därav mycket mindre efterarbete, säger Olsson.

Han förklarar samtidigt att det är annorlunda om det är en större yta som ska grävas upp. Att gräva för exempelvis en infiltration blir självfallet dyrare. I de fallen är det bättre att gräva under årets andra årstider. Att gräva för minireningsverk och även husdränering är däremot optimalt under vintern.
– Dagens grävmaskiner är så pass starka, så det finns inget problem med att gräva när det är tjäle. Däremot bör man vara noga med vilken maskin som används. Rätt maskin till rätt arbete alltså.

Vad gäller åverkan på trädgården så har marken hela våren på sig för återhämtning.
– Det värsta du kan göra är att köra in med lastbilar på marken när tjälen just släppt. Då har du en yta som ser uppgrävd ut hela sommaren berättar Olsson. Att ha våren som återhämtningstid är en klar fördel. Då vill man plantera och låta trädgårdens planteringar växa till sommaren.

Många drar sig dock för att gräva för exempelvis ett minireningsverk under vintern. Det finns en oro att anläggningen kan bli förstörd när tjällossning leder till sättningar i marken.
– Tjälen i Västsverige går i värsta fall ner till drygt en meter. Under är det frostfritt. Kan du bevara de befintliga ledningarna till och från reningsverket så är du nere på två meter i botten. Där gör du den hårdgjorda ytan.

Om man inte kan bevara de befintliga ledningarna?
– Det viktiga är att man gör en fackmannamässigt hårdgjord yta i botten på schakten, då minimeras risken för sättningsskador.

Planerar du att göra en husdränering så har du en fördel under vintern av att tjälen aldrig går ner till huset där du behöver gräva, eftersom huset värmer upp marken runt omkring, tipsar Andreas Olsson avslutningsvis.


Fördelar med att anlita grävare under vintern

Mindre påverkan
Utförs grävjobbet under vintern så har marken hela våren på sig för återhämtning, istället för att ha en uppgrävd tomt under årstiden man vill njuta av trädgården.

Du slipper vänta
Grävarna har oftast mer tid under vintern vilket gör att kan få jobbet gjort snabbare.

Du betalar mindre
Under vår, sommar och höst är många ofta väldigt uppbokade till skillnad från vintern. Det göra att många entreprenörer lämnar ”vinterrabatter”.


ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.