Trasiga tätskikt och risiga rör

2024-06-16
Mer än sex miljarder kronor. Så mycket kostar det årligen för svenska fastighetsägare att åtgärda vattenskador.  Här kopplar vi nytt grepp kring ämnet badrum, för att hjälpa dig loss när du gått bet och fastnat i fuktfällan.

Vatten är hälsosamt. Livgivande och nödvändigt. Men på fel plats kan det orsaka svåra skador, allvarliga hälsobesvär och dyra utgifter.

I Sverige beräknas minst 100 000 vattenskador inträffa per år. Under 2015 rapporterade försäkringsbolagen in 7090 skadeersättningsärenden till Vattenskadecentrum.  Bland dessa uppgick andelen badrumsskador till 28 procent.

Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar

Peter Bratt, skadeexpert
på Länsförsäkringar

Men hur går du tillväga om du drabbas?
– Vid akuta problem där vatten forsar ur ett ledningssystem måste du förstås genast ringa rörmokaren för att få stopp på flödet. Först därefter kan du börja fundera över skadeorsaken, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Har du istället åkt på en våtrumsskada som vuxit fram över lång tid? I så fall är det ingen omedelbar panik. Du måste dock kontakta ditt försäkringsbolag och meddela upptäckten inom skälig tid.

I nästa steg besiktigar man våtutrymmet. Detta för att fastställa orsaken till skadan och bedöma om den täcks av villkoren i försäkringen och överstiger självrisken.
– Är det en fuktfläck på badrumsgolvet efter en blomkruka? Har det regnat in genom taket eller stigit upp fukt ur marken? Då omfattas skadan tyvärr inte av försäkringen, utan den gäller traditionella vattenskador, som ett plötsligt och oförutsett ledningsläckage, förklarar Bratt vidare.

De vanligaste skadeorsakerna går ofta att konstatera med en ordinär besiktning innan man tar ärendet vidare.
– Det gäller inte minst bristande tätskiktsanslutningar runt golvbrunnar, vilket tyvärr är en vanlig skadeorsak. Som hjälp vid besiktningen använder vi kunskap, erfarenhet och fuktindikationsinstrument, förklarar Per Bergström på Anticimex, där man har stor vana av våtrumsbesiktningar.

Men man kan även behöva göra mätningar och så kallade läcksökningar:
– Det går att spåra läckage genom att mäta fukthalten i konstruktionen. Kanske krävs det rentav att man söker igenom rören efter läckor om de inte syns utanpå, säger Thomas Helmerson, vd för Säker Vatten.

Om skadan täcks av försäkringen får du hjälp med avfuktning och reparation. Du får då även välja om du vill leda reparationsarbetet själv eller använda en av försäkringsbolagets avtalade hantverkare. Oavsett vilket är det av yttersta vikt att alla insatser sker i enlighet med branschreglerna.
– Om du skulle vilja har du dessutom chansen att ändra om lite i badrummet, avslutar Thomas Helmerson.


Vattenskador i bad- och duschrum 2015

  • Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn  21 %
  • Rör 21 %
  • Läckage genom tätskikt i golv 10 %
  • Koppling/fog rör 8 %
  • Skarv/fog i tätskikt 5 %
  • Rörgenomföring 5 %
  • Läckage genom tätskikt i vägg 4 %
  • Anslutning golv/vägg 4 %
  • Tätskikt saknas 2 %

Källa: Vattenskadecentrum, Vattenskadsrapporten 2015.


 

ANDRA ARTIKLAR