Värm villan med luft

2024-04-19
Går du i tankar på att installera luftvärmepump, men har svårt att veta vilken pump du bör satsa på? Lugn, låt inte luften gå ur dig. Här drar vi ett djupt andetag för att ge dig den bästa informationen om luftvärmepumpar.

Luft är gratis. Och tur är väl det, med tanke på att en vuxen människa andas in sex liter luft per minut i vila och det tiodubbla vid ansträngning.

Men luft är inte enbart en källa till liv. Den är också en källa till uppvärmning av bostäder. Inte minst med hjälp av värmepumpar.

De senaste åren har luftvärmepumparna i Sverige blivit alltmer effektiva. Frånluftvärmepumpen också. Den är idag vanligast i nybyggnationer och ger både värme, varmvatten och ventilation med återvinning, men förutsätter ett kanalsystem för ventilation.
– Frånluftvärmepumpen utvinner värme ur husets förbrukade inomhusluft. Det gör den genom att kyla ner luften när den befinner sig på väg ut i ventilationssystemet. Idag finns det även varvtalsreglerade frånluftaggregat som tar ut mer ur frånluften än gamla aggregat, säger Jan-Erik Nowacki, teknisk expert på Svenska kyl- och värmepumpföreningen, SKVP.

Låt oss nu kika närmare på luftluftvärmepumpen.

Nowacki förklarar att den här sortens anordning tar in värme från utomhusluften och för över den till luften inomhus. Värmen sprids sedan i hela huset med den luft som cirkulerar mellan rummen.

En viktig sak att komma ihåg när det gäller luftluftvärmen är emellertid att den avges i ett enskilt rum i bostaden, och därför kan man säga att detta uppvärmningssystem trivs bäst i en bostad som har öppen planlösning.

Där blir energieffektiviteten högre. I andra hus kanske avlägsna rum måste elvärmas.

Men det finns såklart fler faktorer som kan göra att luftluftvärmepumpen är ett lämpligt val av värmeaggregat.
– Tekniken passar särskilt väl ifall du saknar ett vattenburet radiatorsystem eller vill ha möjligheten att kunna
växla om till luftkonditionering (kylning), säger Nowacki.

Han konstaterar därefter att luftluftvärmepumpen i allmänhet inte producerar varmvatten.

Du bör även vara observant på att det från och med förra året krävs särskild f-gas-certifiering för att få installera luftluftvärmeanläggningar. Vad är då f-gas? Jo, ett köldmedium som används i värmepumpar och som innehåller fluor.
– Direktivet innebär att du numera behöver anlita en behörig montör. Det kan också bli dyrt om köldmediet skulle råka läcka ut, säger Nowacki.

luftvarmepump_1

Jan-Erik Nowacki, teknisk expert på Svenska kyl- och värmepumpföreningen, SKVP.

Har du istället spanat in en luftvattenvärmepump? Då kan det vara värt att känna till att denna form av värmesystem producerar både varmvatten och radiatorvatten.

Pumpen verkar genom att utvinna värme ur utomhusluften och sedan leda in värmen i husets vattenburna värmesystem. Därifrån tas värmen upp av luften inomhus.

Till skillnad mot luftluftvärmen fördelas luftvattenenergin mer jämnt över bostaden. Det beror på att den inte pumpas ut i ett specifikt rum utan till exempel genom alla radiatorer.

Tack vare detta fungerar luftvattenvärmesystemet bra även för dig som till exempel har många små rum och snirkliga cirkulationsvägar för luften.

Men, fortsätter Nowacki.
– Oavsett vilken luftvärmepump du använder måste du vara försiktig med det kondensvatten som bildas. Det kondensvatten som bildas i utomhusdelen ska ner i dagvattenbrunnen, in i huset via en golvvattenbrunn – alternativt oskadliggöras utomhus. Det får aldrig uppstå halka på till exempel gångvägar. Vill du använda inomhusdelen för kylning? Tänk då på att även den måste dräneras från kondensvatten.


Tips!

Kontrollera i förväg att värmepumpen du tänkt köpa fungerar ihop med klimatet där du bor. Sverige är ett avlångt land med mycket varierande förhållanden ifråga om väder och temperatur.


Illustrationer i toppen: Camilla Bengtsson.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.