Värme och ventilation för villan

2024-07-16
Experten Sture Holmberg, professor på KTH, svarar på frågor om ventilation och inomhusmiljö.
Hur vet man att man har en välfungerande ventilation och ett bra inomhusklimat?

Först och främst finns det regler du måste följa. Enligt Boverkets byggregler ska luftomsättningen i ett hus motsvara 0,5 rumsvolymer per timme och ventilationssystemet måste besiktas regelbundet i en så kallad obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Vad är signaler på att något inte riktigt är som det ska med ventilationen och hur kollar man det?

Näsan är ett mycket känsligt instrument som snabbt känner av dålig luft, men det går även att mäta koldioxidhalten inomhus. En förhöjd koncentration är inte direkt giftig, men indikerar oren luft generellt. Som ett nästa steg kan man mäta luftflödet med hjälp av spårgas. Det görs sällan, men möjligheten finns. Du kan då räkna ut medelåldern på luften i ett rum och bestämma luftutbyteseffektiviteten. Rök visar hur luften förflyttar sig, om den rör sig överhuvudtaget.

Hur kan man avhjälpa ett minskat luftflöde, beroende på vilket ventilationssystem man har?

I Norden är de vanligaste systemen fläktstyrd mekanisk ventilation med tilluftsfläktar och frånluftsfläktar. Har du fläktar bör du försäkra dig om att kanalsystemet inte är tillstoppat eller att något spjäll är stängt och stryper flödet. Vid självdrag är det temperaturskillnaden mellan ute och inne som driver luftomsättningen. Luftflödet fungerar oftast dåligt när det är samma temperatur ute som inne. Resultatet av en sämre luftomsättning är mer partiklar såsom pollen och andra föroreningar (gaser) i luften. Sedan måste ventilationen såklart balanseras mot det som kallas termisk komfort, vilket innebär att det ska vara ett skönt klimat att vistas i inomhus.

Hur kan man åtgärda en bristfällig ventilation och förbättra sitt inomhusklimat?

Har du en gammal självdragsventilation utan fläktar kan det finnas skäl att tänka igenom om du inte borde installera tillufts- och frånluftsfläktar med värmeväxlare, alternativt frånluftsventilation med frånluftsvärmepump.

Ventilerar vi vår inomhusluft tillräckligt idag?

Nej, vi borde faktiskt ventilera mer än vad vi gör. Det finns studier som visar att vi både sover bättre och blir friskare med en ökad luftomsättning. Luften i ett rum borde rentav förnyas tre till fyra gånger per timme för att det ska bli riktigt bra. Sedan finns det ju en energiaspekt, eftersom du måste höja värmeeffekten för att bibehålla den termiska komforten. Det kan bli ett dyrt kalas.

Finns det några nyheter på området?

Ventilationsradiatorn. Det är en nygammal typ av ventilation som är ganska effektiv. Den fungerar lite som en friskluftsventil i fönstret, fast utan kalluftsdrag. Anordningen placeras där värmeelementet sitter och binder samman det med ett friskluftshål i väggen. Luften som strömmar in passerar därmed radiatorsystemet och värms upp av elementet på vägen ut i rummet. Uppvärmning av inkommande luft minskar dragrisken.

RELATERADE ARTIKLAR