Dränering – för ett fuktfritt boende

2024-06-18
Husdräneringens främsta syfte är att förhindra fukt- och vattenskador på byggnadsdelar under marknivå.  Med en välfungerande dränering kan du därmed spara in en hel del pengar och besvär. Men det finns mycket att tänka på när det gäller utrustning och material, jordens sammansättning, lutning och förändringsbenägenhet.

Igor Čolić är sakkunnig fuktkonsult på Bengt Dahlgren AB, ett av de största företagen i Sverige för teknikkonsulter. Han menar att husdränering delvis installeras för att skapa en trygg, fuktfri boendemiljö och mer effektiv isolering.

I första hand handlar det emellertid om att skydda huskonstruktionen och tätskikten under marknivå mot vatten och fukt.
– Det åstadkommer man genom en kombination av åtgärder som hindrar vattnet från att komma i kontakt med byggnadsdelar, förklarar Čolić.

Han berättar vidare att det inte finns någon exakt regel för när man behöver se över ett befintligt dräneringsledningssystem. Detta kan skilja sig från fall till fall. Men det är en god idé att minst vart femtonde till tjugonde år ta hjälp av en fuktbesiktningsman för att besikta och mäta hur väl dräneringen för bort vatten.
– Vid nybyggen gör man en geoteknisk analys av marken. Det visar bland annat den högsta grundvattennivån och dess kemiska sammansättning. Men man tittar även på sådant som jordartstyp, eftersom det berättar om markens vattengenomsläpplighet, säger Čolić.

Resultaten av undersökningen avgör sedan hur man tar sig an dräneringsuppgiften – det vill säga vilka dräneringssystem och tätskikt samt vilken värmeisoleringstyp man väljer.
– Ett dräneringssystem består av ett vattengenomsläppligt dräneringslager under betongplatta och vid grundmur. Dessutom tillkommer det en dräneringsledning i form av ett perforerat rör, konstaterar Čolić.

Nuförtiden är den vanligaste metoden för dränering av grundmur skivor av asfaltbundna cellplastkulor. Plastfolie eller membranisolering tillkommer i anslutning mellan grundmur och betongsula.

En annan vanlig teknik är så kallad Platonmatta med tilläggsisolering av XPS cellplastskiva.

Det bästa är att utföra husdränering i samband med att man bygger huset. Då behåller du konstruktionen skadefri för rimliga kostnader. En risk för marksättning finns dock alltid i samband med dräneringsåtgärder. Därför bör du alltid konsultera en fuktsakkunnig innan entreprenaden drar igång.


Fakta:

Lagar och regler att följa

LOD – kommunens krav ifråga om lokal hantering av dagvattnet
PBL – plan- och bygglagen
BBR – byggbranschens byggregler


Några viktiga punkter att tänka på

  1. Undersök först om marken tillåter att du frigör hela grunden eller om arbetet skall utföras bit för bit.
  2. Fråga kommunen och begär tillstånd för att få koppla dräneringsledningen till allmänt avlopp eller dagvattensystem. Ska vattnet ledas till en stenkista på tomten behöver du även ha kommunens tillstånd för detta.
  3. Ta alltid reda på jordens sammansättning och bestäm därefter vilket material som behövs.
  4. Anlita pålitlig och sakkunnig hjälp om du känner du dig det minsta osäker på hur man tar sig an dräneringsarbetet.

Foto i toppen: Isodrän.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.