I samband med isoleringsarbetet av ditt hus är det viktigt att se till att inomhusluften inte försämras. Huset får helt enkelt inte bli för tätt, då riskerar du att få problem med dålig inomhusmiljö och fukt.

Har du ett välisolerat hus? Se till att frisk luft kommer in i huset. Om det vid kallt väder blir kondens på fönstrens insida, speciellt i sovrum, så är det en tydlig varningssignal. För att kompensera för det minskade friskluftsintaget finns flera alternativ. Man kan till exempel, som Energimyndigheten föreslår, låta bli att sätta tätningslister i övre kanten av fönsterbågarna i några fönster. Ett annat alternativ är att montera så kallade springventiler i fönsterbågens eller karmens övre del. Ett tredje alternativ är att montera särskilda tilluftsventiler i några rum.
– Grundprincipen i all bostadsventilation är att ta in luften utifrån till utrymmen som sovrum och vardagsrum och föra ut den förbrukade luften i kök, toalett och badrum, förklarar Britta Permats, vd för branschorganisationen Svensk Ventilation. Här kan det vara smart att installera ett mekaniskt ventilationssystem. Det vill säga, att med en kontrollerad ventilation säkerställer god luftkvalitet i huset.

I äldre hus innan 1970-talet sköts ventilationen oftast genom självdrag, vilket bygger på skillnaden mellan temperaturen ute och inne. Det fungerar bäst under vintern när det är kallt ute, betydligt sämre på sommaren. Nackdelarna med självdrag är att luftomsättningen är relativt dålig och energiförlusten stor.

…en energieffektiv lösning som fungerar oavsett väderlek

Under 70-talet däremot byggdes de flesta villorna tätare för att spara energi, ofta utan att kompensera med luftintag. Följden blev sjuka hus, dålig inomhusmiljö och problem med fukt och mögel. På 80-talet började moderna mekaniska system därför bli allt vanligare. Den enklaste formen är frånluftsystem (F-system), där inomhusluften sugs ut med hjälp av fläktar. Friskluften kommer in på samma sätt som i självdrag.

Hus som byggs idag har täta konstruktioner och ventilationssystem som kontrollerar luftflödena in och ut ur huset. Det så kallade FTX-systemet är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.
– Det gör att man får värmeåtervinning, alltså sparar energi, genom att utnyttja värmen i frånluft till att värma den inkommande kalla tilluften. Det är alltså en energieffektiv lösning som fungerar oavsett väderlek, säger Britta Permats.

Energimyndighetens Testlab har konstaterat att ett FTX-system i ett tätt hus kan innebära en energibesparing på mellan 3 000 och 6 000 kWh per år. Mest energi går att spara in norra Sverige. Men det förutsätter som sagt ett tätt hus.

Källor: Energimyndigheten, energiradgivningen.se, samt branschorganisationen Svensk Ventilation
Lästips: ”Ventilera rätt”, broschyr som finns att ladda ner på Energimyndigheten.se


Håll koll på din inomhusluft:

  • Imma på insidan av fönstren är ett tecken på dålig ventilation. Matos i andra rum än köket likaså. Efter en dusch bör imman på badrumsspegeln försvinna inom en halvtimme. Fuktig lukt kan betyda mögel.
  • Underhåll ditt ventilationssystem. Se till att byta filter och hålla fläktar och ventiler rena från smuts och damm.
  • Vädring är ett viktigt komplement till ventilationen. Vädra gärna en stund varje dag. Vädra snabbt och effektivt, det räcker att hålla ett fönster öppet 1-5 minuter. Längre tid bidrar till att inomhusluften kyls ned.

Visste du att…

De flesta bostäder i Sverige är inte tillräckligt ventilerade. Enligt Folkhälsomyndigheten bör ventilationen byta minst hälften av luften i ett rum under en timme. Hela 78 procent av småhusen och hälften av flerbostadshusen i Sverige klarar inte detta riktvärde.


RELATERADE ARTIKLAR