Pellets – panna eller kamin?

2024-05-26
Allt fler efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen. Då kan pellets, som ingår i naturens kretslopp och därmed inte bidrar till växthuseffekten, vara lösningen. Här finns två helt skilda alternativ, pelletspannor eller pelletskaminer.

Vill du täcka hela husets behov av uppvärmning och varmvatten kan du elda med pellets i panna som är ansluten till husets vattenburna värmesystem. Många av de knappt 40 000 oljepannor som ännu används för uppvärmning av villor kan ofta enkelt konverteras till pelletsdrift genom att kompletteras med en pelletsbrännare. Det samma gäller vedpannor. Kolla med en fackman om din panna är lämplig innan du köper en brännare. En pelletsbrännare kostar mellan 20 000 till 30 000 kr.

Ofta är det ett bättre alternativ att investera i en ny modern panna, som är speciellt avsedd för pelletseldning. Kostnaden blir naturligtvis högre, ofta från 80 000 kr och uppåt. Men verkningsgraden i en sådan panna är avsevärd högre, då bränslet utnyttjas optimalt, än där gamla oljepannor försetts med pelletsbrännare. Modern pelletseldning ger dig en bekväm, trygg och säker uppvärmning.

Oavsett vad, ny eller gammal panna, behöver man någon form av torrt utrymme för att lagra sin pellets. Bekvämast blir det om man i nära anslutning till pannan bygger ett bulkförråd för att möjliggöra automatisk inmatning av bränslet. Men många väljer trots det att köpa sin pellets säckad på pall. Visst underhåll och översyn krävs, dock i betydligt mindre än vid exempelvis vedeldning.

Energimyndighetens test 2014 av elva pelletspannor visar att man med en modern automatiserad anläggning kan få både en effektiv förbränning och mycket låga utsläpp av luftföroreningar.

Pelletskamin då? Många tror att en pelletskamin är en pelletseldad vedkamin. Det är fel. Till skillnad från en vedkamin är pelletskaminen redan från början konstruerad för att vara en primär värmekälla avsedd att värma större delen av en villa. En pelletskamin fungerar mer eller mindre automatiskt och sänker uppvärmningskostnaden påtagligt för alla de som har olje- eller elberoende uppvärmningssystem, speciellt under kalla vinterperioder. Du får en bra pelletskamin från 15 000- 20 000 kr och uppåt.

Allt fler väljer också att kombinera pelletskaminen med olika system. Att kombinera en pelletskamin med till exempel en luftvärmepump är många gånger en optimal lösning. En modern och bekväm pelletskamin är till stor del automatiserad och kan ge värme i upp till två dygn per påfyllning. Den fungerar som bäst vintertid när luftvärmepumpen har den lägsta verkningsgraden och omvänt då utomhustemperaturen är högre.

Foto i toppen: Lantmännen

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.