Välja värmepump? – Här har du alternativen

2024-05-26
Står du i begrepp att investera i en ny värmepump men kanske inte har riktig kläm på vilken typ som är det bästa alternativet för just ditt hus? Här ska vi försöka reda ut begreppen.

En sak är säker, väldigt många har redan gjort sitt val. Idag har majoriteten av landets småhusägare insett värmepumpens fördelar och valt någon av de olika varianterna, antingen som huvudsaklig eller kompletterande värmekälla.

Så vad ska just du välja? Det finns vissa grundläggande och avgörande faktorer att ta hänsyn till. Var i landet bor du? Är huset förhållandevis nytt eller gammalt? Hur stort är det? Är det en enplansvilla med öppen planlösning eller kanske ett hus med många rum i mer än ett plan? Vilken typ av uppvärmning har du idag? Har du direktverkande el eller ett vattenburet system med element eller golvvärme? Sedan handlar det givetvis som alltid om både din privatekonomi och miljöaspekten.

Det mest avgörande är alltså husets specifika förutsättningar och hur mycket värme man behöver. Det är viktigt att dimensionera uppvärmningssystemet rätt. Att inte satsa för stort och inte för smått.

Bergvärmepump – Av de omkring 1,4 miljoner anläggningar som är i drift är knappt 40 procent bergvärmepumpar. Ju större energiförbrukning desto mer fördelaktigt är det med bergvärme. De hämtar som namnet antyder värme ur en borrad brunn i berget. Här förutsätts att huset har ett vattenburet värmesystem med element eller golvvärme. De kan installeras överallt i landet men kräver givetvis att det finns berg på inte alltför stort djup. Ett liknande system, men inte lika vanligt är jordvärme, som bland annat förutsätter en förhållandevis stor tomt.

Luftvattenvärmepump – Det här är luftvärmepumpen i ett hus med vattenburet värmesystem där bergvärme inte kan komma ifråga. Till exempel att berget ligger för djupt. Precis som Luftluftvärmepumpen kräver den ofta någon tillsatsvärme under vinterns kallaste dagar. Skillnaden är att den producerar både varmvatten och värme till befintliga element. Den är förhållandevis vanlig i södra Sverige, till skillnad mot bergvärme som helt dominerar i norr.

Luftluftvärmepump – Det här kan vara systemet är ett bekvämt och billigt alternativ för dig som saknar ett vattenburet system och inte har alltför stor energiförbrukning. Jämfört med direktverkande el kan man spara cirka 2/3 av den energi som går till bara uppvärmning. Det passar bäst i södra Sverige där de kan gå hela vintern, kompletterad med tillsatsvärme, till exempel elradiator eller braskamin, när det är som kallast. Här behöver man vare sig borra i marken eller ha en stor tomt.

Luft/luftvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften som överförs till luften inomhus. Eftersom värmen kommer till ett enda rum, för att därifrån spridas vidare, passar den bäst i öppen planlösning. Den producerar inte varmvatten. Å andra sidan har den fördelen att kunna växla om från värme till luftkonditionering.

Frånluftvärmepump – Det här systemet är vanligast i nybyggda småhus. Det tar till vara på den förbrukade värmen i ventilationsluften innan den lämnar huset och ger både värme, varmvatten och ventilation med återvinning. De är i regel mindre än andra sorters värmepumpar. En äldre anläggning behöver ganska mycket tillsatsvärme. En modern varvtalsstyrd variant behöver bara en mindre tillsats.


Korta fakta

Bergvärme
Installationskostnad: Från ca150 000 kr för bergvärme. Jordvärme är något billigare.
Sparpotential: Två tredjedelar eller mer energiförbrukningen.
Livslängd: Ca 20-25 år för själva värmepumpen. Borrhålet håller oftast för många värmepumpsgenerationer.

Luftvattenvärmepump
Installationskostnad: Från ca 100 000 kr.
Sparpotential: Kan minska energiförbrukningen med 60%.
Livslängd: Ca 15 år.

Luftluftvärmepump
Installationskostnad: 20 000- 30 000 kr.
Sparpotential: I ett mindre hus kan energiförbrukningen halveras.
Livslängd: 10-15 år.

Frånluftvärmepump
Installationskostnad: 100 000 kr.
Sparpotential: Kan minska energiförbrukningen med 60% i välisolerade hus.
Livslängd: Ca 15 år.


Villatidningen rekommenderar:

Ta in offert från 3-4 olika leverantörer – Det kan skilja relativt mycket emellan de olika offerterna. För att kunna jämföra dem måste de innehålla samma saker.

Ta hjälp av SKVPs checklista – Den visar vad man bör titta och tänka på inför sitt värmepumpsval och kan därmed göra valet både enklare och tryggare http://skvp.se/varmepumpar/fakta-om-varmepumpar

Illustration i toppen: Suzanna Vilkovska/PRAB

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.