Stöd för solceller ökar

2024-07-16
Från och med den 1 januari så kommer alla aktörer, även privatpersoner, att kunna få stöd med 30 procent av kostnaderna. Det beslutade regeringen nu i december.

Som en del i budgetpropositionen för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 till investeringsstöd för solceller. Stödets utformning och ansökningsförfarande ska även ses över, i syfte att förenklas. Stödnivån höjs från tidigare 20 procent för privatpersoner till 30 procent från och med årsskiftet.

Det ska vara lätt att göra rätt

– Många människor vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100 procent förnybar el och vi vill underlätta för dem att agera nu. Det ska vara lätt att göra rätt. Den här satsningen gör att det blir mer gynnsamt och enkelt än någonsin tidigare att skaffa solceller och producera egen grön el, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Den reviderade förordningen 2009:689 om statligt stöd till solceller gäller beslut som tas från och med den 1 januari 2018.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.