Fjärrvärme – bekvämt och miljövänligt

2024-07-16
Det är bekvämt, modernt och bekymmersfritt. Vi talar om den miljövänliga fjärrvärmen som idag når nästan 20 procent av landets villor. För dig som kan ansluta till fjärrvärme är det kanske det hetaste uppvärmningsalternativet.

I dagens samhälle behöver vi hushålla med jordens tillgångar, men samtidigt vill vi ha det bekvämt. En av lösningarna på det är fjärrvärme. Den största fördelen med tekniken är den nästan hundraprocentiga leveranssäkerheten. Det är också den ojämförligt mest miljövänliga tekniken, eftersom värmen kommer till över 90 procent från återvunnen eller förnybar energi. Det kan till exempel vara spill från skogen, det avfall som blir över när du källsorterat dina sopor eller restvärme från en industri. Dessutom produceras värme och el gemensamt i högeffektiva kraftvärmeanläggningar när helst det är möjligt.

I Sverige används idag fjärrvärme främst i flerfamiljshus, varav 90 procent är anslutna till ett fjärrvärmenät. Sett till hela landet är det relativt få småhus som har anslutit sig till just fjärrvärme, ungefär en femtedel. Det är vid anläggning av nya småhusområde som det är ekonomiskt hållbart att samtidigt gräva för fjärrvärme. Men det är inte omöjligt att i efterhand anslutas. Det är alltid idé att tala med sitt lokala fjärrvärmebolag, eftersom det kan finnas planer på utvidgning. Men då krävs det att flertalet småhusägare i området går med för att det ska bli ekonomiskt hållbart. I tätbebyggda områden är det emellertid ett relativt vanligt uppvärmningsalternativ även för småhus.

För att kunna ansluta ditt hus till fjärrvärme, ska det finnas ledningar framdragna till området där du bor. Huset måste också ha ett vattenburet system.
Har du redan fjärrvärme och vill energieffektivisera, kan du få tips och råd från din fjärrvärmeleverantör.


Visste du att…

  • Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt mindre idag än under slutet på 1900-talet.
  • I Västerås har hela 90 procent av villorna fjärrvärme.
  • I Karlstad byggdes Sveriges första fjärrvärmeverk.
  • Energi kan inte skapas eller förbrukas. Den kan bara omvandlas mellan olika former. Det kallas energiprincipen.

Så fungerar det

I ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk hettas vatten upp för att sprida värme till de hus på orten som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. Eftersom rören ligger nedgrävda i marken är fjärrvärmen osynlig. Det enda som märks är värmen i elementen eller det varma vattnet i duschen.

Bekvämt

En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är att det är tryggt och enkelt. Fjärrvärmen sköter sig själv. Via fjärrvärmenätet kommer det varma vattnet till huset som ska värmas. Där finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare Det är inga stora anläggningar. I en villa tar fjärrvärmecentralen inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och fastighetsägaren behöver inte serva eller fylla på bränsle. Skulle något ändå hända, så har fjärrvärmeleverantören alltid beredskap under dygnets alla timmar, året runt. På så sätt kan varje fjärrvärmekund känna sig trygg i sin uppvärmning.

Resurseffektivt

Fjärrvärmen tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade.


Dags att byta fjärrvärmeväxlare?

Det kan vara klokt att se över din fjärrvärmeväxlare om den har börjat bli till åren – innan den går sönder.

Styrventiler kärvar, pumpar tappar tempo och termometrar mister precision. En
växlare som är 20 år eller äldre kanske fortfarande går som den ska, men risken ökar för att den förbrukar mer värme än nödvändigt och orsakar störningar i driften. Att byta växlare är därför det bästa receptet för att minimera risken för fel, till exempel att pumpen stoppar och det blir kallt i huset.
Nya centraler är dessutom effektivare och tar vara på värmen mycket bättre som skickas ut från värmeverket. Nya växlare förbrukar också mindre fjärrvärme och energi till exempelvis cirkulationspumpen, vilket gör att du sänker dina kostnader.
Är din gamla växlare över 20 år slipper du dessutom varmvattentanken när du byter vilket skapar mer plats till annat.

Om du byter fjärrvärmeväxlare (alternativt nyinstallation) finns möjlighet att även kunna koppla upp dig mot din central via en mobilapplikation. Där kan du även låta din fjärrvärmeleverantör koppla upp sig från distans och utföra felavhjälpning, vilket skapar en tryggare upplevelse.


Foto i toppen: Jämtkraft

RELATERADE ARTIKLAR