Allt ljus på solenergi

2024-06-15

Sverige har ett nationellt mål är att öka andelen av förnybar energi fram till år 2020 och för att nå målet har många olika projekt drivits. Just nu ligger ett extra stort fokus på solenergi och att öka kunskaperna om denna förnybara energikälla.

– Förra året bedrev Energimyndigheten ett liknande projekt mot villaägarna kring solel som blev väldigt lyckat. Nu är projektet utökat med fokus på solcellsanläggningar och att vi kommuner ska nå ut med information till alla våra målgrupper. Anledningen är Sveriges nationella mål och även gemensamma EU-mål för att öka användningen av förnybar energi fram till 2020, berättar Christine Strandberg, projektledare för energi- och klimatrådgivningen i Södertälje och Nykvarns kommuner.

Att skaffa solceller är idag enkelt och ofta lönsamt. Solceller har rasat kraftigt i pris och teknik och regelverk har utvecklats. Riskerna är små och behovet av underhåll litet. Geografi, väderstreck och lutning påverkar visserligen elproduktionen för en solcellsanläggning, men dessa faktorer spelar ofta mindre roll än man skulle kunna tro.
– Även om ditt tak inte är optimalt orienterat kan det mycket väl vara lämpligt för solceller. Det viktigaste är att undvika skuggning, mindre viktigt är huruvida solcellerna är riktade rakt mot söder, säger Strandberg.

”Vårt mål är alltid att vara opartiska och ge kostnadsfri rådgivning”

Eftersom kommunerna i Södertälje och Nykvarn har samma målgrupp samarbetar de också i olika projekt. Kommunerna samarbetar också regionalt för att nyttja resurserna på bästa sätt.
– Kommunerna kommer nu på olika sätt, till exempel genom direktkontakt och seminarium, att börja ta kontakt med målgrupperna för att informera om potentialen för solceller. Vi har också en väldigt bra hemsida där det finns mycket matnyttig information, anpassad för alla våra målgrupper, säger Strandberg.

Det övergripande målet är att bidra till en minskad klimatpåverkan genom kunskapsspridning om effektiv energianvändning samt hållbara lösningar avseende energi och transporter för privatpersoner, företag och organisationer.
– Vi ska inte bara trycka på solcellsanläggningar, men det är en form av hållbar energi som vi på energirådgivningen vill lyfta extra i år.
– Vårt mål är alltid att vara opartiska och ge kostnadsfri rådgivning, avslutar Christine Strandberg.

Om Energi- och klimatrådgivningen
Södertälje och Nykvarns kommuner ingår i ett lokalt samarbete kring energi- och klimatrådgivning samt även i ett regionalt samarbete med övriga Stockholmskommuner samt Storstockholm som är regionens energikontor. Stockholmskommunerna har en gemensam telefonrådgivning, webbplats och gemensamma projekt inriktade till målgrupperna privatpersoner, små- och medelstora företag samt organisationer (t.ex. bostadsrättsföreningar).

Hemsida: Energirådgivningen
Telefon: 08-29 11 29

Hur mycket solenergi når ditt tak?
Som en första åtgärd kan man gå in på den solkarta som kommunerna tagit fram på Energirådgivningen. Med hjälp av den kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.


RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.