Hur är luften i ditt hus? – Bara två av tio klarar riktvärdet

2024-06-16

Uppvärmningen av våra bostäder är jätteviktigt. Det vet alla villaägare. Även möjligheten att kanske ännu bättre isolera sina hus engagerar många. Men hur är det med ventilationen, är det verkligen en så viktig fråga?

Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

– Ja, det skulle jag absolut vilja säga, konstaterar Britta Permats. Hon skrattar samtidigt åt en i hennes värld ganska dum fråga. Hon är nämligen VD för branschföreningen Svensk Ventilation och vet vad hon talar om. Att luften vi andas är livsviktig säger sig självt, och inte minst inomhusluften. Faktum är att vi i Sverige, med en medellivslängd på 83 år, tillbringar hela 72 år inomhus, varav 58 år i våra hem. Bara sex år utomhus. Folkhälsomyndigheten ger allmänna råd om ventilation och tar bland annat upp riktvärden för luftomsättning inomhus. Den bör i bostäder vara minst en halv luftomsättning per timme. Med andra ord, våra hem behöver en bra och effektiv ventilation som gör att inomhusluften ständigt förnyas med ny frisk luft. Det vill säga, en ventilation som transporterar bort föroreningar.
– De flesta är troligen helt omedvetna om att hela 78 procent av landets småhus inte klarar riktvärdet för luftomsättning, säger Britta Permats.

Vad är det då i vår inomhusmiljö som inte bara är en olägenhet, utan till och med gör att luften vi andas till och med kan vara hälsofarlig?
– Det finns mycket som alstrar föroreningar, partiklar som inte är hälsosamma. De kan komma från matlagning, speciellt från gasspis, även brinnande ljus. Naturligtvis även tobaksrök. Allt det här är viktigt att få ut ur huset så snabbt som möjligt.
– Även emissioner från till exempel inredning, nya möbler, sprayer, hygienprodukter, golvpolish med mera finns i luften.

Ett annat växande problem är hög luftfuktighet, bland annat på grund av ökat duschande. I de fall att fuktskador uppkommit måste självklart orsaken till det först åtgärdas.
– Å andra sidan behövs alltid en effektiv ventilation som klarar av att ventilera ut förorenad luft och fukt så att fuktskador undviks, menar Britta Permats.
– Vill man vara på den säkra sidan tycker jag man ska låta en fackman kontrollera att fläktar och aggregat ger rätt luftflöden. Precis som alla andra installationer behöver även ventilationssystem servas med jämna mellanrum, avslutar Britta Permats.


Tänk på att…

…du och hushållet kan med era beteenden försämra ert inomhusklimat.
• Till exempel, om föräldrar sover med öppet fönster och barnen i rum intill har stängda fönster, så får de mycket sämre luft. Detta gäller om man har frånluftsventilation. Om du har ett modernt från- och tilluftssystem med återvinning, ett s k FTX-system så spelar brukarbeteendet mindre roll och ett öppet fönster påverkar inte.
• Håll rent och hyfsat dammfritt för att få bättre luft.
• Levande ljus alstrar partiklar, värmeljus gjorda av paraffin är värst. Välj i så fall stearinljus.


Tips – förbättra själv luften i ditt hus:

• Om du har ventilationssystem med filter. Se till att byta dem, helst två gånger per år. Även rengöra luftkanaler, åtminstone vart femte år.
• Bor du i ett äldre hus med självdragsventilation, utan friskluftsventiler, kan du ta bort en del av tätningslisten i överkanten av fönstren i sovrum och vardagsrum.
• Vädra ofta och effektivt med korsdrag korta stunder.


Foto i toppen: Bigstock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.