Så maximerar du din solcellsanläggning

2024-07-16

Att solen är en jättepotential som energikälla säger sig självt. Men frågan har länge varit, hur tar man vara på solens energi så att den verkligen blir till nytta?

Solceller är den första tekniken som på allvar har gjort det möjligt för privatpersoner att producera sin egen el. Den är väl beprövad och nu dessutom så pass billig att det finns pengar att tjäna.

Och efter en hel del tveksamheter tycks nu de svenska villaägarna vaknat. Bara under 2018 installerades 10 000 anläggningar, varav de flesta på villatak runt om i landet. Men passar det överallt, oavsett var och hur man bor?

Nej, solceller är inte helt optimalt i alla lägen, åtminstone inte om anläggningen ska vara ekonomiskt fördelaktig. Först och främst måste taket vara oskuggat. Det bör vara fritt från närliggande stora träd, byggnader eller annat som helt eller delvis hindrar solinstrålningen mot solcellerna.

Tak i söderläge är bäst. Även öst- och västvända tak fungerar för solceller men de ger då inte lika mycket energi, cirka 70-80 procent jämfört med sydvända. Om solcellerna är riktade åt väst eller öst är det viktigt att de under sommarhalvåret inte skuggas under för- och eftermiddagar. Solceller riktade åt norr bör helt undvikas.

Lutningen på taket är en annan faktor. Den spelar viss roll för anläggningens effektivitet, men är inte avgörande. De flesta vanliga villatak fungerar. Optimal lutning är 40-50 grader beroende på var man bor i Sverige. Är det fråga om ett tak med mycket låg lutning kan solcellspaneler vinklas upp med hjälp av montagesystem.

Många kanske tror att solceller bara kan rekommenderas i södra och möjligen mellersta Sverige. Men det stämmer inte alls. Högst solinstrålning har visserligen lägen längs kusterna och på Öland och Gotland. Men man kan utan tvekan installera solceller i hela Sverige. En bra placerad solcellsanläggning i Norrland kan producera mer solel än en sämre placerad i södra Sverige.

Kyla är inte heller något problem. Även om solceller ger mindre el vintertid på grund av mindre solstrålning så slutar de inte producera om de inte är snötäckta. Faktum är att solcellernas verkningsgrad ökar vid låga temperaturer. Det gäller även den extra reflektion som snön ger om det ligger snö på marken men inte på solcellspanelerna. Den gör att man kan utnyttja en större andel av den instrålade solenergin.

En viktig aspekt är att se till att taket är i gott skick inför en installation av solcellspaneler. De kommer förmodligen att sitta där i 30 år. Under den tiden bör man därför helst undvika ett takbyte.


Visste du att?

”Varje timme når mer solenergi hit till jorden än jordens befolkning gör av med på ett helt år.”

Största fördelen med solceller:

Det är en miljövänlig och förnybar elproduktion, helt utan utsläpp vid användningen. Processen är dessutom helt tyst, den stör ingen, vare sig de boende i huset eller grannar.


Foto: Timo Julko

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.